Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

14080032_1461164143900931_6437008970958732955_n «Όταν ακούσετε πώς γίνονται πόλεμοι ή προετοιμάζονται πόλεμοι, μην ταράζεστε. πρέπει να γίνουν αυτά, όμως δεν θα είναι ακόμη το τέλος. Θα ξεσηκωθεί το ένα έθνος ε­ναντίον του άλλου, και το ένα βασίλειο εναντίον του άλ­λου’ θα γίνουν σεισμοί σε διάφορα μέρη και θα έρθουν πείνα και ταραχές. Αυτά όμως είναι η αρχή των πόνων της γέννας.»

Κατά Μάρκον 13,7-9

 «Η ανθρωπότητα θα γίνει πιο έξυπνη και πολυμαθέστερη αλλά δεν πρόκειται να γίνει καλύτερη ή πιο ευτυχισμέ­νη ούτε πιο δραστήρια στα καλά πράγματα. Βλέπω να έρχεται μια εποχή όπου ο Θεός δεν θα βρίσκει καμία χαρά σε αυτήν και θα αναγκαστεί να τα διαλύσει όλα για να κά­νει μια νέα δημιουργία».

Γ. Β. Γκαίτε

«Όσο δεν θα είναι η αληθινή, αγνή αγάπη και η αντίστοι­χη ταπεινοσύνη που θα κρατούν σε τάξη τους λαούς και θα τους κατευθύνουν, η κατάσταση στη γη θα παραμείνει γενικά ζοφερή. Βέβαια θα υπάρχουν πάντα κάποιοι με­μονωμένοι που θα βρίσκονται στο φως, αλλά αυτοί θα εί­ναι πάντοτε λίγοι. Γιατί όσο θα υπάρχουν στη γη ηγέτες που θα αρέσκονται στα μεγαλεία του κόσμου, που θα εί­ναι υπερφίαλοι και δοξομανείς πέρα από κάθε όριο, θα διατηρείται παράλληλα σε όλα τα στρώματα της ανθρω­πότητας ο σπόρος της αλαζονείας και της αρχομανίας. Έτσι η νύχτα, το σκοτάδι, ο εγωισμός, ο φθόνος, η φιλαργυρία, η καταπίεση και η προδοσία, που είναι τα αληθινά στοιχεία της κόλασης, θα διατηρηθούν μέχρι που να έρθει ο καιρός της μεγάλης κρίσης όπου θα καθαρίσω εκ νέου τη γη μέσω του πυρός. Μετά από εκείνη την εποχή δεν θα κυριαρχεί κανένας άρχοντας πια στους λαούς α­φού το μόνο που θα άρχει θα είναι το Φως τον Θεού».

Ο Ιησούς στο «Μεγάλο Ευαγγέλιο του Ιωάννη».

Ζούμε στην εποχή του τέλους. Εμείς είμαστε η γενιά που θα ζήσει τα αποκαλυπτικά γεγονότα που προφήτες κι ενορατικοί προφήτευαν σε όλους τους καιρούς. Οποιοσδήποτε παρατη­ρητικός και με κάπως ευαίσθητες κεραίες άνθρωπος δεν μπο­ρεί να αγνοήσει τα σχετικά σημάδια στα τεκταινόμενα παγκο­σμίως κι από αυτά θα αναγνωρίσει ότι είναι ταυτόσημα με όσα προήγγειλε ο Ιησούς πριν 2000 περίπου χρόνια ότι θα συνέ­βαιναν πριν την επιστροφή του (βλέπε π.χ. στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο 13,7-8. στο κατά Λουκά 21,10-11. στο κατά Ματ­θαίο 24,7-8 όπως επίσης τη χαρακτηριστική εικόνα της συκιάς στο Ματθαίο 4,32).

Ο Εμάνουελ Σβέντενμποργκ έγραφε για το τέλος αυτής της εποχής: «Η κρίση του Θεού λαμβάνει χώρα όταν το κακό φτά­σει στον απόλυτο βαθμό. γιατί κάθε κακό έχει τα όρια του που δεν του επιτρέπεται να υπερβεί. Όταν τα υπερβαίνει γίνεται κολάσιμο από το θείο νόμο, τόσο στο προσωπικό όσο και στο συνολικό επίπεδο».

Μια πολύ μεγάλη κρίση προφητεύεται επίσης στον Γιάκομπ Λόρμπερ για την έσχατη εποχή. Ο Ιησούς λέει εκεί στους μα­θητές του: «Μη νομίζετε ότι είναι δική Μου θέληση να γίνουν έτσι τα πράγματα στο τέλος κι ότι είναι όλα προκαθορισμένα από Μένα να συμβούν. Μακρυά από Μένα κι από σας μια τέ­τοια σκέψη! Αλλά θα γίνει όπως τον καιρό του Νώε: οι άν­θρωποι που θα έχουν αποκτήσει πολλές ικανότητες και πολ­λές γνώσεις στις επιστήμες του κόσμου θα τις χρησιμοποιούν για όλο και πιο κακούς σκοπούς. έτσι θα προκαλέσουν από μό­νοι τους εκούσιες καταστροφές και κρίσεις κάθε μορφής από τα βάθη της δημιουργίας Μου που στο τέλος θα καταστρέψουν ολόκληρη τη γη. Αλλά αφού το θέλουν οι ίδιοι έτσι, δεν θα εί­ναι αθώα θύματα!»

Από την παραβολή της συκιάς δεν είναι μακριά το συμπέ­ρασμα ότι και το τέλος δεν είναι πολύ μακριά. Βέβαια στο «Μεγάλο Ευαγγέλιο του Ιωάννη» ο Ιησούς έλεγε στους μαθη­τές του ότι «δεν είναι καλό να γνωρίζει ο άνθρωπος εκ των προτέρων αυτά που ασφαλώς θα συμβούν στο μέλλον»’ πα­ράλληλα ωστόσο τους επεσήμανε ότι: «Μπορείτε όμως να εί­σαστε απόλυτα βέβαιοι ότι κάθε δυο χιλιάδες χρόνια περίπου στη γη γίνεται μια μεγάλη αλλαγή». Δικαιολογημένα δεν θα μπορούσα ποτέ να προσδιορίσει το συγκεκριμένο χρόνο της εκπλήρωσης των προφητειών εξαιτίας της ελεύθερης βούλη­σης του ανθρώπου, εντούτοις είχε κάνει πολλές σχετικές νύ­ξεις· άξιο προσοχής ως εκ τούτου είναι το γεγονός ότι επανειλημμένα χρησιμοποιούσε την έκφραση «δύο χιλιάδες χρονιά περίπου μετά τη διδασκαλία Μου».

Η Μεγάλη Ροδαυγή

Προμήνυμα του ερχομού του Κυρίου

Red-Sky-Apocalypse-e1448759388186 (1)Μήνυμα που δόθηκε μέσου του Γιάκομπ Λόρμπερ το 1849*

«Όποιος έχει στην κατοχή του ένα φως, ας μην το κρύψει κάτω από ένα σκεπασμένο τραπέζι όπου θα φωτίζει άδικα. Ο καθένας που είναι προικισμένος έστω και με λίγο φως, ας βά­λει το φαναράκι του πάνω στο τραπέζι και ας το αφήσει να λάμψει και να φωτίσει τραπέζι και δωμάτιο. Κι όταν μ’ αυτό τον τρόπο ανάψουν πολλά φανάρια στο τραπέζι, γίνεται τέτοιο το φως, που κάθε επισκέπτης που μπαίνει θα λέει ξαφνιασμέ­νος: “τι φωτεινά που είναι εδώ μέσα και τι καλό που κάνει τού­το το φως σε εμάς, που πορευόμαστε ολόκληρη τη νύχτα! Ας είναι καλά, μας φαίνεται σαν το φως που φέγγει πριν την αυ­γή.

Το φως δίνει δύναμη στη ζωή και την αφυπνίζει αληθινά, ακόμη και αν έχει παραχθεί με τεχνητό τρόπο, δηλαδή μέσα από την καθαρή λογική και την εξαγνισμένη νοημοσύνη. Πό­σο απαραίτητο είναι συνεπώς σ’ αυτούς τους καιρούς, ο κα­θένας που κατέχει ένα οποιοδήποτε καλό και χρήσιμο φανάρι να το βγάλει έξω. Ας το καθαρίσει καλά, ας το γεμίσει απλό­χερα με λάδι και ας το βάλει τότε αναμμένο πάνω στο τραπέ­ζι της καθαρότερης κατανόησης, για να φωτίζει όλους όσους παρακάθονται σε τούτο το τραπέζι ή παρευρίσκονται απλά σε τούτο το δωμάτιο.

Οι εξελίξεις τούτων των καιρών μαρτυρούν ξεκάθαρα τι λεί­πει από τους πιο πολλούς ανθρώπους, και αυτό είναι το φως. Τι ωφελεί να μιλάει κανείς για την Αγάπη ή για την τήρηση των εντολών του Θεού όταν οι αποδέκτες του κηρύγματος βρί­σκονται μέσα στο πιο βαθύ σκοτάδι! Θα γυρίσουν να πουν κατάφατσα στους κήρυκες: “Ε, σεις, οι μαθητές της νύχτας, τι φλυαρείτε εκεί και θέλετε να με κάνετε να πιστέψω πράγμα­τα που ούτε τα είδατε κι ούτε τα νιώσατε ποτέ; Βάλτε καλύ­τερα ένα φως πάνω στο τραπέζι και περιγράψτε με ακρίβεια τι βλέπετε και τι παρατηρείτε. τότε κι εγώ θα σας πιστέψω πιο εύκολα γιατί το φως από τη λάμπα σας θα φωτίζει και το δικό μου δωματιάκι. Πρώτα λοιπόν, άναψε κι εσύ ο ίδιος ένα φως πριν αρχίσεις το κήρυγμα, και τότε θα πιστέψουμε κι εμείς αυ­τά που θέλεις να μας κάνεις να πιστέψουμε μεσονυκτίς.”

Ας ακούσουν λοιπόν αυτά τα λόγια, όχι μόνο όσοι έχουν την καλή θέληση και νιώθουν πως χρειάζονται τη διδασκαλία για την αληθινή ζωή, αλλά και οι δάσκαλοι. μόλις γεμίσουν καλά με λάδια τα φανάρια, πρέπει να αναφθούν αμέσως και να το­ποθετηθούν πάνω στο φιλόξενο τραπέζι της αληθινής κατανό­ησης και γνώσης. Διότι πλησιάζει η ήμερα που θα εκπληρω­θεί η τελευταία μεγάλη επαγγελία! Είναι γραμμένο πώς θα εί­ναι φτιαγμένη τούτη η εποχή. Και δέστε, τα φαινόμενα που είχαν προαναγγελθεί είναι εδώ ήδη σε όλη τους την έκταση. Ποιος μπορεί να τα παραγνωρίσει;

Και αν χωρίς αμφιβολία έχουν ήδη εμφανισθεί τα προφητε­μένα φαινόμενα, ποιος μπορεί να αμφιβάλει στο εξής ότι σύντομα θα ανατείλει κι εκείνη η μεγάλη μέρα που θα φέρει μα­ζί της τον ερχομό του ΚΥΡΙΟΥ για τελευταία φορά, και αυτή τη φορά για πάντα! Δεν είπαν ο δύο άγγελοι από τους ουρα­νούς σ’ αυτούς που έκλαιγαν στο σημείο απ’ όπου αυτός ανα­λήφθηκε στο Βασίλειο Του: “Τι κάθεστε εκεί θλιμμένοι και θωρείτε Αυτόν που ανέβηκε στο Βασίλειο του; Πηγαίνετε παρηγορημένοι στα σπίτια σας, γιατί αυτός ο Ιησούς που τον εί­δατε τώρα να υψώνεται στον Ουρανό των Ουρανών, μια μέ­ρα θα γυρίσει ακριβώς όπως έφυγε τώρα και θα κρίνει όλες τις φυλές της γης. Χαρά σ’ αυτούς που θα τους βρει δίκαιους. Εκείνοι θα είναι τα παιδιά του κι Αυτός ο Κύριος και Πατέ­ρας τους. Αλίμονο όμως σ’ όλους που επιμένουν στο άδικο. ειλικρινά, το φταίξιμο τους θα γίνει μυλόπετρα γύρω απ’ το λαιμό τους!”

Αυτά που προανήγγειλαν οι δύο άγγελοι του Θεού και Εγώ ο ίδιος ως Κύριος και Θεό, για τη μελλοντική επιστροφή του Χριστού, έχουν φθάσει τώρα στην ωρίμανση τους και σύντο­μα θα φανούν μπρος στα μάτια σας. Έχουν ήδη μπει μπροστά όλες οι σχετικές διεργασίες.

Οι καρδιές των ανθρώπων τώρα μοιάζουν με τα τρομακτικά φαινόμενα αυτών των καιρών. Είναι γεμάτες αρχομανία, φι­λαργυρία, φθόνο, λαιμαργία, κραιπάλη και πορνεία· γεμάτες φιλονικία, έριδα, κακογλωσσιά’ γεμάτες ληστεία, πόλεμο, φο­νικό και κάθε λογής επιδημία! Διχόνοια, παντελής έλλειψη αγάπης και άμετρη ασπλαχνία τις έχουν κατακυριεύσει και γι’ αυτό έχει εξαπλωθεί μια τέτοια κατάθλιψη πάνω από τους ανθρώπους, που όμοια της η γη δεν σήκωσε και δεν γεύτηκε ποτέ. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να μπει σύντομα τέλος σ’ αυ­τή τη θλιβερή εποχή, γιατί αλλιώς μπορεί να καταποντισθούν κι εκείνοι ακόμη που μέχρι τώρα συγκαταλέγονται ανάμεσα στους εκλεκτούς.

Πριν όμως μπορέσω να επιστρέψω ως ο Κύριος και Δημιουρ­γός όλης της ζωής, πρέπει πρώτα το έδαφος της γης να καθα­ρισθεί τέλεια από όλα τα ζιζάνια, κι αυτό συμβαίνει όλο και πιο πολύ σε όλες τις γωνιές της. Όποιος λοιπόν γνωρίζει ότι η ψυχή του είναι άρρωστη και δεν φροντίζει να γιατρευτεί, δεν θ’ αργήσει να δει το χαμό του.

Ο καιρός της κάθαρσης όμως θα κρατήσει τουλάχιστον τέσ­σερις εβδομάδες, γιατί θα υπάρξουν ώρες που θα συμβαίνουν περισσότερα από ό,τι σε ένα αιώνα ολόκληρο. Μια μεγαλύτε­ρη περίοδος έχει ορισθεί στους τέσσερις μήνες, γιατί θα υπάρ­ξουν τότε ημέρες που η κάθε μία τους θα μετράει πιο πολύ απ’ όσο άλλοτε ένας ολόκληρος αιώνας. Μία ακόμη μεγαλύτερη περίοδος έχει ορισθεί στα τέσσερα τέταρτα του χρόνου, γιατί θα συμβαίνουν πιο πολλά σε μια βδομάδα απ’ όσα συνέβαι­ναν πρωτύτερα μέσα σ’ έναν ολόκληρο αιώνα. Και η πιο με­γάλη περίοδος έχει ορισθεί στα τέσσερα και κάτι χρόνια, για­τί θα έρθουν φεγγάρια όπου θα συμβαίνουν περισσότερα απ’ όσα συνέβαιναν πρωτύτερα μέσα σε επτά αιώνες!

Τούτη η εποχή είναι σαν τη ροδαυγή εκείνης της ημέρας που θα έρθει για τη σωτηρία των δικαίων και για όλους όσους έχουν πονετική και αγαθή καρδιά και αγαπούν τα αδέλφια τους επει­δή αγαπούν Εμένα.

Αλλά τούτη η μέρα θα έρθει σαν κλέφτης σε όσους δεν Με υ­πολογίζουν, έχουν σκληρή και περήφανη καρδιά και θεωρούν τον εαυτό τους καλύτερο και σπουδαιότερο από τα αδέλφια τους.

Όποιος θεωρεί τον εαυτό του καλύτερο από τον αδελφό του, αυτή την ημέρα που έρχεται θα δεινοπαθήσει πολύ. Διότι από αυτή τη μέρα και στο εξής θα πάψει να υπάρχει κάθε εξωτε­ρική διαφορά. Μεγάλες τιμές τότε θα απολαμβάνουν αποκλει­στικά όσοι τώρα καταφρονούνται για χάρη Μου ή τους ανέ­χονται απλά από οίκτο, σαν τίμιους ανθρώπους. Τέτοιοι τίμιοι άνθρωποι όμως θα φανούν μεγάλοι και δοξασμένοι εκείνη την ημέρα, ενώ αυτοί που κυνηγούν τώρα τις διακρίσεις, θα έχουν μικρή απολαβή.

Οι εκλεκτοί Μου όμως θα λάμπουν πιο πολύ κι από τον ήλιο το καταμεσήμερο. Στη φύση το κόκκινο χρώμα της αυγής δεν προμηνύει καλή μέρα. Ο λαός λέει γι’ αυτό: “Κόκκινο της αυ­γής, δυστυχία ολημερίς, θάνατος αποβραδίς!”

Δεν θα είναι όμως το ίδιο με την πνευματική ροδαυγή, αλλά ακριβώς το αντίθετο.

Γιατί ενώ η ροδαυγή στη φύση ζωντανεύει κάθε καρδιά, αυτή η πνευματική αυγή θα γεμίσει όλες τις καρδιές με μεγάλο φόβο και τρόμο. Γιατί θα πάρει το χρώμα της από το αίμα και τη μεγάλη φωτιά που θα πυρπολεί τον κόσμο, τους μικρούς και τους μεγάλους πολέμους, με άλλα λόγια.

Όπως όμως στη φύση το κόκκινο της ροδαυγής είναι κακός οιωνός για την ημέρα που ξημερώνει, το κόκκινο της πνευμα­τικής αυγής, αν και είναι αυτό καθαυτό κακό, θα το δείτε σαν ένα πολύ ευοίωνο πρόδρομο της μεγάλης σωτήριας μέρας. Ολ’ αυτά τα έχω Εγώ ορίσει έτσι και τώρα τα αφήνω να έρθουν όπως έρχονται.

Ποιος όμως θα σηκωθεί μπροστά Μου για να Μου πει: “Κύριε, είσαι ένας σκληρόκαρδος Θεός, χαίρεσαι με το αίμα των σκοτωμένων και συμπεριφέρεσαι πάντοτε σαν τύραννος! Ας ακούσει αυτός λοιπόν: Ο Κύριος δεν είναι εδώ για να τον κρίνουν για τα έργα του, αλλά ΑΥΤΟΣ θα τα κρίνει σωστά και δίκαια. Γι’ αυτό και δεν πρέπει να λέτε, κοίτα, αυτός ο λαός έχει δίκιο κι εκείνος άδικο, μήτε αυτός ή εκείνος ο στρατάρ­χης κάνει πιο αξιοκατάκριτα πράγματα από τον προκάτοχο του. Ούτε πρέπει να χαίρεστε ή να λυπάστε όταν θα κερδίζει ή θα χάνει η μία ή άλλη παράταξη.

Γενικά δεν πρέπει να σας απασχολεί ιδιαίτερα αν είναι δί­καιο ή άδικο ό,τι συμβαίνει τώρα. Διότι Εγώ τα αφήνω να συμ­βούν όλα έτσι και πιστεύω ότι είμαι αρκετά Κύριος για να το κάνω, και σοφός και αγαθός. Αν όμως κάποιος θεωρεί τον εαυ­τό του σοφότερο, ας δαμάσει τα στοιχεία της φύσης, ας σχε­διάσει στ’ αστέρια την τροχιά τους κι ας προστάξει τον άνε­μο, τη θάλασσα και την ισχυρή φωτιά που καίει μέσα στα σπλάχνα της γης.

Γι’ αυτό σας λέω, μην ανακατεύεστε σε τίποτα και μείνετε ήσυχοι στα σπίτια σας, ώστε να σας βρω εκεί όταν έρθω στο κοντινό μέλλον, για να σας δυναμώσω και να σας πάρω στο καινούργιο Βασίλειο Μου που θα ιδρύσω πάνω στη γη και πά­νω σε όλα τα αστέρια! Αν όμως δεν σας βρω στο σπίτι σας, θα φταίτε εσείς οι ίδιοι αν θα έχετε μόνο πολύ μικρό ή και απο­λύτως κανένα μερίδιο στην πιο μεγάλη και τελευταία επιστρο­φή Μου.

Κατά βάθος για Εμένα υπάρχει μόνο μία αμαρτία , η οποία είναι η μητέρα όλων των άλλων, και αυτή η αμαρτία λέγεται: αλαζονεία!

Από την αλαζονεία προκύπτει κάθε τι άλλο που λέγεται αμαρτία, εγωισμός, αρχομανία, φιλαυτία, φθόνος, φιλαργυρία, τοκογλυφία, απάτη, κλοπή, ληστεία, οργή, φόνος, φυγοπονία μπροστά στη σωστή δουλειά, νωθρότητα και καλοπέραση, κο­μπασμός, λαγνεία, ακολασία, πορνεία και τέλος, απομάκρυν­ση από τον Θεό. Κι ακόμα συχνά μια παντελής αθεΐα που τη συνοδεύει η πλήρης απείθεια σε όλους τους νόμους θεϊκής προέλευσης.

Παρατηρήστε κάθε μία από αυτές τις κύριες αμαρτίες χωρι­στά, και θα δείτε στο βάθος τής κάθε μίας την αλαζονεία. Όποιος λοιπόν θέλει να απαλλαγεί μια και καλή από τις χίλιες μύριες πιθανές αμαρτίες του, ας φροντίσει να αποβάλει την έπαρση του όποιας μορφής και αν είναι. Με αυτό τον τρόπο θα απαλλαγεί κι από όλες τις άλλες αμαρτίες του, διότι η αλα­ζονεία είναι η μοναδική αιτία για αυτές τις αμαρτίες. Οι αμαρ­τίες που διαπράττονται χωρίς αλαζονεία δεν είναι αμαρτίες, διότι δεν έχουν μέσα τους την αιτία για την αμαρτία. Ας αφή­σει λοιπόν ο καθένας να τον φωτίσει αυτή η ροδαυγή κι ας ψά­ξει προσεκτικά στις γωνίες και στα δωμάτια της ζωής του, μή­πως βρει κάτι που να έχει οποιασδήποτε μορφής ομοιότητα με την έπαρση. Αν βρει λοιπόν κάτι σχετικό στο εσωτερικό του, ας πασχίσει αμέσως με όλες τις δυνάμεις του να απαλλαγεί από αυτήν, όσο μικρή κι αν φαίνεται. Διαφορετικά, με τον και­ρό θα μεγαλώσει και θα πνίξει πνευματικά τον ως προς τα άλ­λα ακέραιο άνθρωπο, όπως το παρασιτικό φυτό πνίγει το κα­τά τα άλλα ολότελα υγιές δέντρο. Η έπαρση οποιασδήποτε μορφής, είναι για την ψυχή και το πνεύμα το πιο δηλητηριώ­δες αέριο της κόλασης, που καταστρέφει αστραπιαία κάθε ζωή. Γι’ αυτό λοιπόν γι’ άλλη μια φορά σας λέω:

Φυλάγεστε πάνω από όλα από την αλαζονεία, εάν θέλετε να εμφανιστείτε εμπρός Μου δικαιωμένοι και να χαρείτε την ορα­τή παρουσία Μου τη μεγάλη μέρα που έρχεται! Αλλά αν πα­ραμείνει μέσα σας ακόμα και ένα χιλιοστημόριο οποιασδήποτε οίησης, δεν πρόκειται να έρθω σε σας, γιατί δεν θα έχετε αποβάλει αυτή τη θεμελιώδη αμαρτία. Μπορεί να γνωρίζετε πολλά, που εκατομμύρια άνθρωποι ούτε να φανταστούν δεν μπορούν. Αλλά δεν είστε γι’ αυτό το λόγο ούτε στο παραμι­κρό καλύτεροι από εκείνους που δεν έχουν καμία ιδέα από όλα τούτα τα πράγματα του πνεύματος που για σας έχουν γίνει εμπεδωμένη γνώση, σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και βιω­μένη μυστικιστική ενατένιση. Μόνο αν συνδυάσετε τη γνώση σας με τη σωστή ταπεινοφροσύνη, θα σας αποφέρει η βαθιά γνώση από τη σφαίρα του καθαρού Πνεύματος πραγματικά ανυπολόγιστα μεγάλο όφελος.

Σας το λέω: μην ψάχνετε ποτέ τις τιμές από τον κόσμο, όπου και να είναι! Οι τιμές αυτές είναι πανούκλα για την ψυχή και το πνεύμα και οι συνέπειες τους αποδεικνύονται αργά ή γρή­γορα καταστροφικές. Κοιτάξτε τους πολέμους όπου εκατομ­μύρια σφάζονται για την τιμή. Αν ηγέτες, στρατάρχες και οι λαοί τους, αντί για την έπαρση υπηρετούσαν την ουράνια τα­πεινοφροσύνη, θα μπορούσαν ποτέ να υποδαυλισθούν οι λα­οί σε μια τέτοια αμοιβαία λύσσα; Ειλικρινά για τους λαούς που θα είχαν ταπεινοφροσύνη, ένας πόλεμος θα ήταν εντελώς αδύ­νατος. Επειδή όμως σ’ όλους τους λαούς ευδοκιμεί αποκλει­στικά η έπαρση και συνεπώς ο κάθε λαός θεωρεί τον εαυτό του καλύτερο, επιφανέστερο, αρχαιότερο και με περισσότερα δικαιώματα από τον άλλο, γι’ αυτό και οι καταστροφικοί πόλε­μοι είναι η φυσική συνέπεια της επικράτησης της αλαζονείας.

Τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά όμως αν ένας άπληστος ή θρασύς εχθρός επιτίθετο σε μια ειρηνική χώρα με ταπεινούς και καλόβολους κατοίκους για να την κάνει λεία του. Εννοεί­ται ότι σ’ αυτή την περίπτωση οι κάτοικοι ενός τέτοιου κρά­τους θα είχαν το δικαίωμα να υποδεχτούν με κάθε αυστηρό­τητα έναν τέτοιο ολέθριο εχθρό και να τον τιμωρήσουν παρα­δειγματικά, όπου σ’ αυτή την περίπτωση θα έμπαινα αμέσως σαν Κύριος, επικεφαλής τους. Ο άρπαγας εχθρός θα μάθαινε αστραπιαία ποια ανταμοιβή θα άξιζε στην πράξη του! Δύσκο­λα θα έβρισκε πάλι το θάρρος να επιτεθεί σε μια τέτοια χώρα. Δυστυχώς όμως δεν συμβαίνει έτσι. Ο ένας λαός θέλει να είναι μεγαλύτερος από τον άλλο, το ένα κράτος ισχυρότερο από το άλλο. Η περηφάνια των λαών έχει ξεπεράσει κάθε μέτρο, οι αναθυμιάσεις της κόλασης έχουν φθάσει ως τον πιο ψηλό ουρανό!

Η ίδια η γη Μού ζήτησε να ξεριζώσω επιτέλους τη μοχθηρή σπορά του Σατανά! Και δέστε, ο καιρός έφθασε και φανερώ­νεται μπρος στα μάτια σας: ο ένας λαός πολεμάει τον άλλο! Αν αναρωτιέστε το γιατί, σας το λέω Εγώ: από καθαρή αλα­ζονεία! Σας λέω και κάτι άλλο ακόμα: έχουν περάσει οι επο­χές όπου το σπαθί έκανε το διαιτητή ανάμεσα στην τιμή και την ατιμία, ανάμεσα στην αρετή και την κακία. Διότι το σπα­θί δεν ήταν ποτέ το όπλο της ταπεινοφροσύνης, αντίθετα υπηρετούσε πάντα μόνο την τιμή και μάλιστα τις πιο πολλές φο­ρές την τιμή μιας τυραννικής εξουσίας.

Από εδώ και εμπρός δεν θα είναι πια έτσι! Στο μέλλον μόνο η ταπεινοφροσύνη θα κυριαρχεί στους λαούς με τα όπλα της αγάπης. Βεβαίως μόνο σ’ εκείνους τους λαούς που θα κριθούν από τους Ουρανούς άξιοι γι’ αυτά τα όπλα. Αντίθετα οι ανά­ξιοι θα πάρουν αυτό τον καιρό την ανταμοιβή που τους αξίζει από καιρό. Θα αφήνω βέβαια πάντα να νικά η παράταξη η οποία είναι καλύτερη και δικαιότερη. αλίμονο όμως και σ’ αυ­τήν αν ξιπαστεί γι’ αυτό.

Από εδώ και εμπρός, κανένας, που έχει έστω και ένα χιλιοστημόριο έπαρσης σαν κίνητρο για τις πράξεις του, δεν πρό­κειται να αποφύγει τις συνέπειες τους. Κάθε πράξη που αφή­νει να διαφανεί το παραμικρό ίχνος φιλοδοξίας, θα μείνει ανευλόγητη από εδώ και στο εξής. Αντίθετα κάθε πράξη που γίνεται με σκοπό το γενικό όφελος και με ταπεινή καρδιά, θα την ευλογήσω με το παραπάνω. Τώρα πρέπει να εισαχθεί μια νέα τάξη ανάμεσα στους ανθρώπους. Όσοι όμως δεν θα δε­χτούν με όλη τους την καρδιά αυτή την τάξη, και ταυτόχρονα διατηρούν μέσα τους ακόμη δισταγμούς από τα παλιά, θα μά­θουν σύντομα από τις πικρές συνέπειες αν ήταν υπέρ ή κατά της τάξης Μου.

Σ’ αυτούς τους καιρούς σας λέω πως όποιος για χάρη του κό­σμου παραμελεί να κάνει το ένα ή το άλλο καλό, ας κάνει για χάρη του κόσμου ό,τι νομίζει για καλό. Όταν όμως έρθει με­τά σε Εμένα με το καλό πιστοποιητικό του κόσμου, Εγώ θα του πω: “Πήγαινε σε όποιον σου έδωσε τούτο το καλό πιστο­ποιητικό και ζήτησε του την αμοιβή σου, διότι το δικό Μου όνομα δεν είναι γραμμένο σ’ αυτό το πιστοποιητικό! Για χά­ρη του κόσμου έκανες τούτο και κείνο και δεν θέλησες να πο­ρευτείς στους μόνους δρόμους που Μ’ ευχαριστούν, τους δρό­μους της αληθινής ταπεινοφροσύνης. Σου κολάκευε τη ματαιο­δοξία σου όταν ο κόσμος έλεγε για σένα: κοίτα, να ένας αξιότιμος άνθρωπος! Γι’ αυτό δεν πρέπει να σου κακοφανεί που στο δικό Μου βασίλειο πραγματικά λίγες θα είναι οι τι­μές σου”.

Με αυτό όμως δεν θέλω να πω ότι κανένας πρέπει να ενερ­γεί με τέτοιο τρόπο που ο κόσμος να τον δακτυλοδείχνει με περιφρόνηση. Όχι, μια τέτοια απαίτηση δεν την έχω ποτέ! Αλ­λά από σας απαιτώ ένα, πώς θα κάνετε ότι είναι πραγματικά καλό χωρίς τον παραμικρό ενδοιασμό για τον κόσμο και ας λέ­ει αυτός ό,τι θέλει. Κι ο λόγος, γιατί αυτό είναι καλό και για­τί έτσι το θέλω να γίνει Εγώ!

Έχετε ξεχάσει λοιπόν ότι Εγώ ο Προαιώνιος, Παντοδύναμος Πλάστης συμπάντων των ουρανών και των κόσμων, όλων των αγγέλων και των ανθρώπων, ήρθα ο ίδιος σ’ αυτή τη γη, ντυ­μένος με την πιο μεγάλη ταπεινότητα. Δίδαξα στους ανθρώ­πους με ζωντανά λόγια και πεντακάθαρες πράξεις πως οφεί­λουν να αποφεύγουν τον κόσμο με τη μεγαλορρημοσύνη του και τα μεγαλεία του, όπως έκανα και Εγώ, αν θέλουν να είναι παιδιά Μου, και πως δεν πρέπει να βαδίζουν στην πλατιά λε­ωφόρο της γήινης λάμψης που είναι πάντα εφήμερη, αλλά στο στενό μονοπάτι της ταπεινοφροσύνης που οδηγεί στην αιώνια Ζωή!

Και δεύτερον, πως ό,τι μετράει για μεγάλο επίτευγμα στον κόσμο, στα δικά Μου μάτια είναι αποτρόπαιο! Πως τιμώ μό­νο το μικρό, τον καταφρονεμένο από τον κόσμο, τον μεγαλο­μανή όμως τον διώχνω πάντα μακριά Μου!

Δεν πρόκειται να Με δείτε καταπρόσωπο αν δεν φύγει από την καρδιά σας και το τελευταίο ίχνος αλαζονείας. Αληθινά, έτσι θα γίνει! Θα φερθώ με μεγαλύτερη επιείκεια στον κάθε αμαρτωλό παρά σε κάποιον που δεν αποβάλλει τη φανερή αλαζονεία του για πάντα από την καρδιά του με αληθινή με­τάνοια και βαθιά αποστροφή!

Αν είχατε αμαρτίες αμέτρητες σαν τα χορτάρια της γης και την άμμο της θάλασσας αλλά κανένα ίχνος αλαζονείας όλες αυτές οι αμαρτίες θα ήταν ανύπαρκτες για Εμένα. Διότι όπου δεν υπάρχει αλαζονεία υπάρχει η αγάπη που κρύβει μέσα της την ταπεινοφροσύνη. η αγάπη και η ταπεινοφροσύνη παραγρά­φουν όλα τα λάθη και τα αμαρτήματα, όσα και να είναι. Αλ­λά αν κρύβεται έστω και ένα χιλιοστημόριο αλαζονείας πίσω από τις άλλες αμαρτίες που διαπράττουν οι άνθρωποι τον και­ρό που δοκιμάζονται στη χρήση της ελευθερίας τους, τούτο το χιλιοστημόριο θρέφει όλες τις αμαρτίες ακόμη και τις πιο μικρές. Τέτοια πνεύματα θα αγωνιστούν πολύ σκληρά μια ημέ­ρα, όπως άλλωστε και εδώ ήδη, για να απαλλαγούν από έστω κι έναν κόκκο της αλαζονείας τους.

Αρκεί και ένα ίχνος μόνο έπαρσης για να μην μπορώ να μπω μέσα στους ανθρώπους όσο αξιόλογοι και αν είναι κατά τα άλ­λα, αν δεν υποχωρήσει και το τελευταίο ίχνος αλαζονείας από την καρδιά τους. Εδώ βρίσκεται και ο λόγος που ειδικά αυτό τον καιρό τόσοι λίγοι άνθρωποι Με βλέπουν καταπρόσωπο και μπορούν να γίνουν παιδιά Μου, που να μαθαίνουν από Εμένα τον ίδιο. Επίσης σταματήστε να λέτε: “Τούτο το σπίτι, τούτο το χωράφι και αυτή η περιουσία ανήκουν σε εμένα. Στο δικό μου σπίτι είμαι εγώ αφεντικό και εγώ ορίζω!” Προσέξτε, σε τέτοιες εκφράσεις κρύβεται μία μεγάλη δόση οίησης! Ειλι­κρινά, όσους σκέφτονται, μιλούν και ενεργούν έτσι δεν πρό­κειται ποτέ να τους κάνω δικούς Μου. Γιατί δεν θεωρούν Κύ­ριο Εμένα, στον οποίο και μόνο ανήκουν στην πραγματικότη­τα τα πάντα, αλλά θεωρούν κύριο τον εαυτό τους σε πράγματα που τους έχω δανείσει μόνο για λίγο καιρό. Εδώ απαντιέται μια μεγάλη αλαζονεία, που είναι και η μοναδική προξενήτρα κάθε πολέμου σε μικρό και σε μεγάλο επίπεδο. Στο μελλοντι­κό μου Βασίλειο θα πρέπει να διαμορφωθούν όλα διαφορετι­κά: δεν θα υπάρχει πια κανείς ιδιοκτήτης σπιτιού, ούτε γης, διότι Εγώ θα είμαι τα πάντα. Και στην καλύτερη μοίρα από όλους θα βρίσκεται αυτός που θα κατοικώ μέσα Του! Ένα σας λέω επίσης, ότι θα εξολοθρευτούν ακόμα πολλά ζιζάνια και ξερόχορτα με την πιο μεγάλη δριμύτητα μέχρι να έρθω σ’ αυ­τή τη γη! Όπου είναι δύο ο ένας θα γίνει δεκτός και ο άλλος θα απορριφθεί, δηλαδή, θα γίνει ένα τρομερό κοσκίνισμα για περισσότερο από τους μισούς ανθρώπους! Σας προειδοποιώ ό­μως σοβαρά για άλλη μια φορά να μη λάβετε θέση ούτε δεξιά ούτε αριστερά τούτο τον καιρό! Από το χέρι Μου μόνο εξαρ­τάται ποιος πρέπει να νικήσει και θα νικήσει! Να μην πεις κα­νείς σας “αυτός πολεμάει με το δίκιο απ’ την πλευρά του, εκεί­νος με το άδικο” αντίθετα το δικό σας καθήκον είναι να προ­σεύχεστε για φίλους και εχθρούς. Οτιδήποτε από κει και πέρα είναι αμαρτία. διότι με μια τέτοια μεροληψία ενστερνίζεστε την αλαζονεία της παράταξης που σύμφωνα με τη δική σας επιθυμία πρέπει να νικήσει και με αυτό τον τρόπο εύχεστε την ολοκληρωτική καταστροφή του αντιπάλου. Ρωτήστε όμως την καρδιά σας και αυτοί που θα πρέπει να εξολοθρευτούν μήπως δεν είναι και τούτοι αδέλφια σας, όπως εκείνοι στους οποίους εύχεστε τη νίκη;

Πώς συμβιβάζετε όμως με το Λόγο Μου μια τέτοια επιθυ­μία όλο κρυφή εκδικητικότητα και χαιρεκακία; Εγώ ο ίδιος δί­δαξα ρητά σε όλους τους ανθρώπους να προσεύχεστε γι’ αυ­τούς που σας μισούν, να ευλογείτε όσους σας καταριούνται και να κάνετε καλό σε όλους όσους θέλουν να σας βλάψουν!

Γι’ αυτό αφήστε τους να πολεμούν όσο πολεμούν! Να προ­σεύχεστε για όλους και μη χαίρεστε ποτέ για την ήττα των άλ­λων, και έτσι θα γίνετε σαν τους αγγέλους Μου στους Ουρα­νούς οι οποίοι σκεπάζουν το πρόσωπο τους όταν αλληλοσφάζονται τα αδέλφια τους στη γη. Λάβετε υπ’ όψη σας όμως πως τούτη η ροδαυγή πριν τον ερχομό Μου θα κοκκινίσει ακόμη πιο πολύ απ’ ό,τι είναι τώρα. Και μόνο στο τέλος όλης της σφα­γής θα φανεί ότι καμία παράταξη δεν θα κερδίσει την πραγ­ματική, νίκη, διότι ο πραγματικός νικητής θα έρθει κατόπιν. Όπου τώρα πολεμά η αλαζονεία θα αρχίσει τότε να πολεμά η ταπεινοφροσύνη.

Από το σπαθί της δεν θα γλιτώσει κανένας τύραννος και κα­νένας δικαστής που φρόντιζε να αποκτήσει φήμη με το αίμα αθώων φυλακισμένων.

Εγώ ο αιώνιος Πατέρας σας που σας έχω δώσει ήδη τόσα πολ­λά, σας δίνω τώρα και αυτό το Λόγο, ένα Λόγο πολύ σημαντι­κό για το μελλοντικό καλό σας και τη σωτηρία σας. Αν τον τη­ρήσετε πιστά και με ακρίβεια, θα βρείτε όλα τα καλά τώρα και αιώνια. Αν όμως τον εκλάβετε σαν κάτι το συνηθισμένο και συ­νεχίσετε να ενεργείτε σύμφωνα με τις παλιές σας συνήθειες και ήθη, θα φέρετε εσείς οι ίδιοι την ευθύνη αν θα έχετε πολύ μι­κρό ή και καθόλου μερίδιο στην επιστροφή Μου.

Όσα έχει καταγράψει εδώ ο δούλος Μου, θα εκπληρωθούν αμετάκλητα. Μακάριοι εσείς και όποιος δεν παραπετάξει αυ­τές τις νουθεσίες. αληθινά, θα μπω στο σπίτι αυτού του αν­θρώπου, εδώ και παντού.

Όποιος όμως δείξει πολύ λίγη προθυμία και θέληση ακού­γοντας τη νουθεσία τούτη και άλλες τέτοιες διδασκαλίες σε πολλά άλλα μέρη, το σπιτικό του σύντομα θα μείνει έρημο, θλιβερό και εγκαταλειμμένο. Διότι όταν έρθω θα έρθω μόνο στους αληθινά δικούς Μου και θα ευλογήσω το σώμα τους για τον αιώνα τον άπαντα.

Αλίμονο όμως σ’ αυτόν που τα πόδια Μου δεν θα αγγίξουν την είσοδο του σπιτιού του. Μερίδιο του θα είναι και θα μεί­νει μόνο το θλιβερό και δυσοίωνο κόκκινο της αυγής, αλλά δεν πρόκειται να δει τις άγιες ακτίνες της μεγάλης μέρας που ξημερώνει!

Και τούτο σας το λέω Εγώ, Αυτός που θα έρθει τότε.

Αμήν»

 

Είναι λάθος με ανυπολόγιστες συνέπειες να διακυβεύεται η αιώνια ζωή

Καταγραφή της Μπέρτα Ντούντε στις 18.4.1958

«Μην διακυβεύετε την αιώνια ζωή σας. Βέβαια κάποτε θα την αποκτήσετε όλοι, όμως μέχρι τότε μπορεί να περάσουν αιωνιότητες – αιωνιότητες ατέλειωτων μαρτυρίων και σκό­τους – στη διάρκεια των οποίων βρίσκεστε σε μία κατάσταση θανάτου, απόλυτης έλλειψης φωτός και αδυναμίας. Αυτή τη μαρτυρική περίοδο μπορείτε από μόνοι σας να την παρατείνε­τε στο διηνεκές, αυτό που εσείς μπορείτε να χαρακτηρίσετε και σαν “αιώνια τιμωρία”. τούτη όμως δεν σας την επέβαλα Εγώ, απεναντίας τη μοίρα αυτή τη δημιουργήσατε εθελοντικά από μόνοι σας κι εξακολουθείτε να τη δημιουργείτε συνεχώς εφ’ όσον δεν αξιοποιείτε την ανθρώπινη υπόσταση για να κερδίσετε την αιώνια ζωή.

Εγώ δεν σας αφήνω να χαθείτε για πάντα, αφού είσαστε τα πλάσματα Μου που αγαπούσα εξ αρχής και δεν θα πάψω πο­τέ να αγαπάω. Αλλά ούτε μπορώ να σας δώσω πρόωρα τη ζωή όταν εσείς οι ίδιοι προτιμάτε την κατάσταση του θανάτου, όταν εσείς οι ίδιοι δεν είσαστε πρόθυμοι να δεχθείτε τη ζωή από τα χέρια Μου. Κι εντούτοις μπορείτε εύκολα να την αποκτήσε­τε, αρκεί να εμπιστευθείτε Αυτόν που είναι από προαιώνια η ίδια η ζωή.

Για το σκοπό αυτό σας έχει δοθεί εξ άλλου η γήινη ζωή, στην οποία διαθέτετε νοημοσύνη και ελεύθερη βούληση και έχετε τη δυνατότητα να διδαχθείτε αναφορικά με τα καθήκοντα σας στη γη, οπότε αρκεί απλά να το θέλετε για να βγήτε από την κατάσταση του θανάτου. Άλλωστε η ζωή στη γη είναι πολύ σύντομη κι ούτε σας ζητούνται τρομερά μεγάλες θυσίες προ­κειμένου να αποκτήσετε κάτι που ουσιαστικά σας χαρίζεται, φτάνει να χρησιμοποιήσετε σωστά τη βούληση σας. Η διάρ­κεια της ανθρώπινης ζωής είναι εξαιρετικά σύντομη, ωστόσο είναι αρκετή ώστε να φτάσετε στον προορισμό σας. Εν αντι­θέσει το διάστημα της προηγούμενης εξέλιξης σας μέχρι να μπορέσετε να καταλήξετε στο ανθρώπινο στάδιο ήταν ατελεί­ωτα μακρύ. Κι εξίσου ατελείωτα μακρύ θα είναι πάλι το διά­στημα που θα περάσει ώσπου να γίνετε πάλι άνθρωποι και να σας δοθεί εκ νέου η χάρη να επαναληφθεί η δοκιμασία της βούλησης σας. Πρόκειται πραγματικά για αιωνιότητες που τη διάρκεια τους δεν μπορείτε καν να τη συλλάβετε εσείς σαν άν­θρωποι, για το λόγο ότι στην κατάσταση της ατέλειας η σκέψη σας είναι ακόμη περιορισμένη.

Όπως λοιπόν δεν γνωρίζετε γι’ αυτό το μαρτύριο – επειδή για όσο ζείτε στη γη σας αφαιρείται η ανάμνηση εκείνης της πε­ριόδου που προηγήθηκε της ενανθρώπισής σας – έτσι ούτε γνωρίζετε για την απερίγραπτη ευδαιμονία που περικλείει ο όρος αιώνια ζωή. Δεν γνωρίζετε τίποτα για τη λαμπρότητα που σας περιμένει στο βασίλειο Μου, όταν θα αποφασίσετε να επι­στρέψετε οριστικά κοντά Μου, αλλά κι ούτε μπορεί να σας αποδειχτεί είτε η μία γνώση είτε η άλλη, καθώς τότε θα ήταν αδύνατο να αποφασίσετε ελεύθερα με ανεπηρέαστη τη θέλη­ση σας.

Παρ’ όλα αυτά οφείλετε να το πιστέψετε και χωρίς αποδείξεις και να διαμορφώσετε αντίστοιχα την υπόλοιπη επίγεια πορεία σας, ώστε να μην διακυβεύσετε την ευδαιμονία μιας “ζωής” στο βασίλειο Μου. Πρέπει όλοι σας αυτή τη δυνατότητα – παρόλο που σας φαίνεται απίστευτη – να την εντάξετε στη λογική των σκέψεων σας και επιπλέον να ζείτε με τρόπο τέτοιο ώστε να μην έχετε να προσάψετε τίποτα στον εαυτό σας όταν έρθει η ώ­ρα της αναχώρησης σας από αυτή τη γη. Επίσης καλό είναι να ακούτε με προσοχή τους ανθρώπους που μιλούν για τέτοια πράγ­ματα και που δεν έχουν καμία σχέση με τον κόσμο της ύλης. Θα πρέπει λοιπόν να στοχαστείτε πάνω σε αυτά τα θέματα και να βάλετε στον εαυτό σας το ερώτημα ποια θα ήταν η θέση σας εάν οι άνθρωποι αυτοί όντως έχουν δίκιο.

Αυτά που διακυβεύετε εσείς οι άνθρωποι είναι πάρα πολλά, δεν πρόκειται απλά για μερικά χρόνια επίγειας ζωής – πρόκει­ται για μία αιώνια ζωή, για μία ατέρμονη κατάσταση μεγίστης ευδαιμονίας, μια κατάσταση φωτός και δύναμης που την κα­τείχατε στην αρχή όταν πρωτοδημιουργηθήκατε. Για να ζήσε­τε λοιπόν στην αιωνιότητα μέσα σε φως και δύναμη χρειάζε­στε απλά να παραιτηθείτε από πράγματα που είναι χωρίς καμία αξία για ένα σύντομο διάστημα μόνο, ουσιαστικά για μία “στιγ­μή” αυτής της αιωνιότητας. Εσείς αντίθετα εκτιμάτε εξαιρετι­κά υψηλά αυτά τα πράγματα κι ως εκ τούτου διακυβεύετε την αληθινή “ζωή” η και το αποτέλεσμα θα είναι να παραμείνετε μετά για αιωνιότητες στην κατάσταση του θανάτου.

Το μόνο δε που μπορώ να κάνω Εγώ για να σας βοηθήσω να κερδίσετε τη ζωή είναι να σας στέλνω συνεχώς απεσταλμέ­νους Μου οι οποίοι σας προειδοποιούν και σας νουθετούν κατ’ εντολή Μου, με σκοπό να σας παρακινήσουν να κάνετε μια προσπάθεια να βρείτε την αλήθεια. Αυτοί θα σας παραπέμ­ψουν σε Εμένα για να φωτίσω τη σκέψη σας, αφού είμαι η μο­ναδική αλήθεια’ θα σας προτρέψουν να βρείτε την επαφή με Εμένα προσωπικά για να μπορώ τότε να σας πιάσω από το χέ­ρι και να σας ελκύσω προς το μέρος Μου. Αλλά το πρώτο βή­μα πρέπει να το κάνετε εσείς, γιατί Εγώ δεν σας πιέζω για να μην υπονομευτεί η μελλοντική σας μακαριότητα. Ωστόσο υπο­στηρίζω και ενισχύω ακόμη και την πιο αδύναμη θέληση όποιου στρέφεται προς Εμένα.

Άλλωστε για να σας δώσω τη ζωή, δημιούργησα ολόκληρη τη δημιουργία. Δεν θέλω το θάνατο σας επομένως, θέλω αντί­θετα να ζήσετε και να ξεφύγετε επιτέλους από την κατάσταση του θανάτου που κρατάει εδώ και αιωνιότητες. Επιθυμώ να σας χαρίσω πάλι την αγάπη Μου και να προσφέρω σε όλους μια ευτυχισμένη μοίρα που δεν θα τελειώνει ποτέ. Αλλά δεν έχω τη δυνατότητα να σας εμποδίσω όταν παίρνετε πάλι μια καθοδική πορεία, όταν ακολουθείτε πάλι εθελοντικά αυτόν που σας πήρε κάποτε τη ζωή και σας παρέδωσε αντ’ αυτού στο θάνατο. Το μόνο που μπορώ να σας επαναλαμβάνω συνεχώς είναι να μην διακυβεύετε την αιώνια ζωή, αλλά εσείς πρέπει να ακολουθήσετε αυτή την προτροπή Μου εθελοντικά και να προσπαθήσετε να κερδίσετε τη ζωή όσο βρίσκεστε στη γη. Κι Εγώ είναι βέβαιο ότι θα σας βοηθήσω σε αυτό, γιατί σας αγαπώ.

Αμήν »

Η Διάδοση του Ευαγγελίου σε όλη την Οικουμένη

(Ματθ. 24,14).
Καταγραφή της Μπέρτα Ντούντε στις 4.3,1958

«Όταν την προσοχή σας την τραβούν κάθε τόσο τα διάφο­ρα γεγονότα στον κόσμο, θα πρέπει από αυτά να διακρίνετε ότι έχουν δρομολογηθεί οι εξελίξεις που έχουν προφητευτεί από πάρα πολύ καιρό και να αναγνωρίσετε τα σημάδια του ε­πικείμενου τέλους. Εάν έχετε αφυπνισμένο πνεύμα θα συνει­δητοποιήσετε τότε σε ποια εποχή ζείτε μια και όλα θα έρθουν όπως σας τα έχω διαμηνύσει μέσα από ενορατικούς και προ­φήτες.

Θα επικρατεί πολλή δυστυχία στους ανθρώπους, η αγάπη θα ψυχρανθεί και η κατάταση θα είναι όπως ήταν πριν από τον κατακλυσμό: έντονο κυνήγι των απολαύσεων, πλήρης ανυπα­κοή στους νόμους του Θεού και πλήρης έλλειψη πίστης. Αλλά όλα τα πράγματα γίνονται έτσι που οι περισσότεροι τα θεω­ρούν αυτονόητα ούτε βλέπουν τίποτα το παράξενο επειδή οι σκέψεις και οι βλέψεις τους είναι στραμμένες αποκλειστικά προς τον κόσμο. Εντούτοις Εγώ σας το έχω πει από παλιά ότι από τα σημεία των καιρών θα αναγνωρίσετε πότε πλησιάζει το τέλος, γι’ αυτό επομένως θα πρέπει να προσέχετε τα σημά­δια γύρω σας.

Βέβαια σεις οι άνθρωποι θα αντικρούσετε με το επιχείρημα ότι η γη έχει ζήσει πολλές φορές στο παρελθόν τέτοια σημά­δια και κάθε φορά οι συγκυρίες ήταν τέτοιες που μπορούσαν να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι αναμενόταν η εκπλήρωση των προφητευμένων γεγονότων. Επίσης θα αναφέρετε ανάλο­γες εποχές όπου επικρατούσε ομοίως μεγάλη έλλειψη πίστης και καταδικαστέα συμπεριφορά των ανθρώπων. Ξεχνάτε όμως μια λεπτομέρεια: ότι είχα υποδείξει πως το Ευαγγέλια Μου θα πρέπει πρώτα να. κηρυχθεί σε ολόκληρο τον κόσμο πριν μπορέ­σει να λάβει χώρα η τελευταία κρίση σ’ αυτή τη γη. Αλλά αυ­τό που δεν γνωρίζετε είναι το τι εννοείται στην πραγματικό­τητα με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω κάποιων ανθρώπων που μεταφέ­ρουν τη γνώση σχετικά με το λυτρωτικό έργο και τη θεϊκή δι­δασκαλία της αγάπης παντού όπου δεν έχει μέχρι στιγμής διεισ­δύσει.

Ασφαλώς και μια τέτοια μορφή διάδοσης τον μηνύματος Μου συμπεριλαμβάνεται επίσης σε εκείνη την προφητεία Μου’ συγ­χρόνως όμως φροντίζω επίσης κι Εγώ ο Ίδιος να φτάσει η γνώση αυτή εκεί όπου οι άνθρωποι δεν έχουν λάβει μέχρι τώρα καμία πληροφόρηση αναφορικά με τον Ιησού Χριστό και το απελευθερωτικό Του έργο1 Αλλά Εγώ αυτή τη γνώση τους την δίνω απευθείας. Οπουδήποτε υπάρχουν άνθρωποι που από εσωτερική παρόρμηση προσπαθούν να ζουν με αγάπη εκεί ενεργώ κι Εγώ μέσω του Πνεύματος μου. Κι αυτή η “απευ­θείας ενέργεια” λαμβάνει χώρα σε τεράστια έκταση και συχνά μάλιστα αποδίδει πολύ περισσότερους καρπούς από ό,τι με άλ­λους ανθρώπους που γνωρίζουν ήδη από καιρό μεν για τον Ιησού Χριστό ωστόσο δεν μπορούν να ονομαστούν “αληθινοί χριστιανοί”.

Προηγουμένως πρέπει να διαδοθεί το Ευαγγέλιο και πράγ­ματι διαδίδεται, δεδομένου ότι το μεταφέρουν παντού οι φω­τεινοί απεσταλμένοι Μου, οι οποίοι ειδικά την τελευταία επο­χή είναι εξαιρετικά δραστήριοι. Άλλωστε έχουν ενσαρκωθεί γι’ αυτό το σκοπό σε όλες της γωνιές της γης προκειμένου να Μου χρησιμέψουν σαν κατάλληλα σκεύη στα οποία μπορώ να χύσω το Πνεύμα Μου κι έτσι αποτελούν το σύνδεσμο ανάμε­σα σε Εμένα και σε κείνους που πρέπει να πληροφορηθούν το μήνυμα Μου.

Είναι βέβαιο ότι τα πράγματα θα ήταν άσχημα για την αν­θρωπότητα εάν εξαρτιόταν αποκλειστικά από τους ίδιους τους ανθρώπους το κατά πόσον, πότε και με ποιον τρόπο γίνεται το “κήρυγμα του Ευαγγελίου Μου”. Επιπλέον οι κόποι που θα κατέβαλαν οι κήρυκες του μηνύματος Μου θα έμεναν άκαρ­ποι εάν δεν ενεργούσε κι εκεί το Πνεύμα Μου αφυπνίζοντας εκ των προτέρων πνευματικά ορισμένους ανθρώπους ούτως ώστε να μπορώ να ενεργώ άμεσα μέσα τους.

Εγώ όμως σκέφτομαι κι εκείνους που δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους «κήρυκες του ευαγγελίου». Και γι’ αυτό κα­τεβαίνω Εγώ ο ίδιος στη γη μέσα από το Λόγο Μου για να βο­ηθήσω τα πλάσματα Μου. Αυτή δε η άμεση ενέργεια ποτέ στο παρελθόν δεν είχε λάβει χώρα σε τέτοια έκταση. Αλλά και στις περιπτώσεις που συνέβαινε, όπου Εγώ ο ίδιος με το Πνεύμα Μου γέμιζα κάποιους για να υπηρετήσουν το έργο Μου σαν κατάλληλα σκεύη, οι υπόλοιποι δεν το αναγνώριζαν. Γιατί ο αντίπαλος Μου επιδίωκε πάντοτε να σβύσει το φως και πά­ντοτε οι άνθρωποι τον ακολουθούσαν τυφλά. Αλλά τότε δε\ ήταν ακόμη η εποχή του τέλους, όπου αυτός μαίνεται ασύστο­λα και σε αντιστάθμισμα δρω κι Εγώ εντελώς ασυνήθιστα προ­κειμένου να τους σώσω.

Για το λόγο αυτό θα κηρυχτεί παντού η αγάπη ενώ παράλ­ληλα σε όλους τους λαούς θα γίνονται πνευματικές αφυπνί­σεις ανθρώπων που δεν θα συμβαίνουν μόνο χάρη στους “κή­ρυκες” αλλά και χάρη στους φωτεινούς απεσταλμένους της αγάπης Μου . Αυτοί μάλιστα θα φροντίζουν ιδιαίτερα για όσους δεν έχουν ακόμη καμία γνώση σχετικά με τον Ιησού Χριστό και τη δράση Του. Έτσι τέτοιοι άνθρωποι θα έχουν μό­νιμα ανάμεσα τους ένα διδάσκαλο ο οποίος θα μιλάει πλημ­μυρισμένος από το Πνεύμα Μου για να τους κάνει γνωστά αυ­τά που πρέπει να ξέρουν προκειμένου να πετύχουν την τελείω­ση της ψυχής τους.

Το Πνεύμα του Χριστού που θα τους μιλάει τότε αυτοπρο­σώπως μέσω αυτών των απεσταλμένων, θα τους αποκαλύπτει τα πάντα και θα τους προτρέπει να ζουν με αγάπη έτσι ώστε θα φωτιστούν κι οι ίδιοι εσωτερικά. Αλλά για να μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο έπρεπε να έρθει πρώτα το πλήρωμα του χρόνου και για το λόγο αυτό η ώρα του τέλους δεν μπορούσε να έρθει πρωτύτερα παρ’ όλο το πνευματικό σκοτάδι και το κα­κό που κυριαρχεί στον κόσμο.

Εσείς οι άνθρωποι επομένως θα πρέπει να παρακολουθείτε με προσοχή το καθετί που συμβαίνει στη γη οπότε και θα ανα­γνωρίσετε με ευκολία σε τι καιρό ζείτε. Γιατί κάποτε το μέλ­λον γίνεται παρόν, κάποια στιγμή εκπληρώνονται αυτά που φρόντισα να σας προμηνύσουν πριν από πολύ καιρό, κάποτε η σοδειά θα ωριμάσει και θα πρέπει να αποθηκευτεί.

Και κάποτε πρέπει να γίνει η κάθαρση, πρέπει να αποκατα­σταθεί η παλιά τάξη και η γη να ξαναγίνει κατάλληλη για τον καθεαυτό σκοπό της ύπαρξης της που είναι να φέρνει τις ψυ­χές των ανθρώπων ως την ωριμότητα.

Αμήν »

Ο παράδεισος στη Γη

 Καταγραφή της Μπέρτα Ντούντε 2.6.1956

«Θα μπορούσε ήδη να υπάρχει μια παραδείσια κατάσταση στη γη εάν όλοι οι άνθρωποι ζούσαν σε αρμονία με τη βούλη­ση του Θεού και υπηρετούσε ο ένας τον άλλον με αγάπη. Δεν θα τους ταλαιπωρούσαν βάσανα και προβλήματα, θα συμβί­ωναν αρμονικά και ειρηνικά, καθώς ο ένας θα φρόντιζε για την ευημερία και την ασφάλεια του άλλου και θα αλληλοστηριζόντουσαν όπου θα υπήρχε ανάγκη. Εκεί όπου επικρατεί η αγάπη δεν υπάρχει διχόνοια, δεν υπάρχει φθόνος, δεν υπάρχει πλεονεξία …. Όπου επικρατεί η αγάπη υπάρχει υπομονή και δεν υπάρχει αλαζονεία ούτε εχθρότητα. Γιατί όπου είναι η αγά­πη είναι ο Θεός ο ίδιος και ευλογεί τους ανθρώπους που η αγά­πη τους συνδέει μαζί Του.

Όμως η γη δεν είναι ένας τέτοιος ευλογημένος τόπος που να μπορεί να τον ονομάσει κανείς παράδεισο. Αντίθετα στη γη εξουσιάζει ο αντίπαλος του Θεού, γιατί τη δική του θέληση εκτελούν οι κάτοικοι της κι από τους περισσότερους λείπει η αγάπη. γι’ αυτό αλληλοεχθρεύονταν και αντί να προσπαθούν να ωφελήσουν ο ένας τον άλλον, ο καθένας ζει με τον εγωι­σμό του και ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του.

Παρ’ όλα αυτά η γη έχει τον προορισμό να γίνει παράδει­σος. Γιατί πλησιάζει ο καιρός όπου θα τεθεί ένα τέλος στη δρά­ση του Σατανά. έχει έρθει ο καιρός όπου πρέπει να ανανεωθεί το ανθρώπινο γένος, όπου χρειάζεται να διαχωρισθούν από τους πολλούς οι λίγοι εκείνοι που τρέφουν ακόμη αγάπη μέ­σα τους και πασχίζουν να ζουν σύμφωνα με τη βούληση του Θεού. Έχει έρθει ο καιρός όπου θα καθαριστεί η γη για να με­ταμορφωθεί πάλι σε κήπο της Εδέμ, όπου ο ίδιος ο Θεός θα μπορεί να βρίσκεται ανάμεσα στους δικούς Του γιατί η αγάπη θα κυριαρχεί πάλι στην οικουμένη.

Εσείς που κατοικείτε αυτή την περίοδο τη γη βρισκόσαστε λίγο πριν από αυτή τη μεταμόρφωση, αυτή την κάθαρση που θα αποτελέσει το τέλος της παλιάς γης. Ασφαλώς δεν θα μπορείτε να συλλάβετε το γιατί και το πώς θα συμβεί μια μεταμόρφωση αλλά για τον Θεό κανένα πράγμα δεν είναι αδύνατο. Και τη μεταμόρφωση αυτή την έχει προβλέψει από αιώνων αφού γνωρίζει από αιώνων την κατάσταση ψυχρότητας μεταξύ των ανθρώπων που δεν τους αφήνει δυνατότητα να εξελιχθούν προς υψηλότερα επίπεδα, γεγονός που καθιστά πια αναγκαίο το τέλος της σημερινής γης. Βέβαια η γη έχει το ρόλο να λειτουργεί σαν πεδίο ωρίμασης για τα πνευματικά στοιχεία που εξελίσσονται μέσα από τη γήινη ύλη κι επίσης οι ψυχές των ανθρώπων που φιλοξενεί οφείλουν στη διάρκεια της γήινης ζωής τους να μεταμορφώσουν τη φύση τους σε αγάπη. Επειδή λοιπόν όχι μόνο το οφείλουν αλλά έχουν επίσης και τη δυνα­τότητα να το κάνουν, θα μπορούσαν κάλλιστα οι άνθρωποι να δημιουργήσουν την παραδείσια κατάσταση ήδη πάνω στη γη και μέσα σε ελάχιστο χρόνο θα αποκτούσαν τον απαραίτητο βαθμό ωριμότητας για να περάσουν στην αιώνια μακαριότητα. Αντίθετα εκείνοι κάνουν κατάχρηση της χάρης που σημαίνει μία ενσάρκωση στη γη. Δεν ενδιαφέρονται να αλλάξουν τη φύση τους παρά παραμένουν στην ίδια κατάσταση όπου δεν έχουν καμία αληθινή αγάπη, μια κατάσταση που ήταν η συνέ­πεια της πρώτης πτώσης από τον Θεό. έτσι προκαλούν από μό­νοι τους δυστυχία και δεινά, αρρώστιες και άγχη στη ζωή τους, με αποτέλεσμα να φθείρονται σωματικά και ψυχικά. Αυτός εί­ναι ο λόγος που έχει τεθεί ένα όριο σε αυτή τη γη ώστε να μην μπορεί το ανθρώπινο γένος να πέσει κάτω από ένα ορισμένο όριο διαφθοράς· έτσι στη συνέχεια οι ψυχές ενσωματώνονται εκ νέου στη διαδικασία ωρίμασης μέσα στην ύλη, η οποία διαδικασία είναι μεν εξαιρετικά βασανιστική όμως λήγει οπωσ­δήποτε με επιτυχία.

Η γη θα αποκτήσει επομένως ένα νέο πρόσωπο τόσο σαν υλική δημιουργία όσο και σαν πνευματικός χώρος, διότι το νέ­ο ανθρώπινο γένος θα το αποτελούν ψυχές που θα έχουν επι­διώξει με συνέπεια να μεταμορφωθούν και να ωριμάσουν κι επειδή η αγάπη θα έχει γίνει η κύρια ουσία της φύσης τους, γι’ αυτό θα τους έχει δοθεί η χάρη να βιώσουν τον παράδεισο στη νέα γη. Τότε ο Θεός θα βρίσκεται προσωπικά ανάμεσα τους γιατί η αγάπη τους θα είναι τόσο μεγάλη που θα επιτρέπει την παρουσία Του και η ανθρωπότητα θα έχει απαλλαγεί από όλα τα κακά. Μπροστά σ’ αυτή τη μεταμόρφωση βρίσκεστε τώρα εσείς οι άνθρωποι. Φροντίστε λοιπόν να ανήκετε σε εκείνους που θα ζήσουν τη χάρη να πάρουν στην κατοχή τους τον παράδεισο. φροντίστε να κατακλύσει η αγάπη τις καρδιές σας, φροντίστε να αξιοποιήσετε το λίγο χρόνο που μένει μέχρι το τέλος ζώντας σύμφωνα με τη βούληση του Θεού, που το μό­νο που απαιτεί από σας είναι να εφαρμόζετε τις εντολές του για την αγάπη. Γιατί σε λίγο τελειώνει η περίοδος τη χάριτος, σε λίγο θα έχει έρθει η ώρα του τέλους.

Αμήν »

Η μεταμόρφωση του κόσμου

Στις νέες αποκαλύψεις γίνεται εκτεταμένα λόγος για την επι­κείμενη πνευματική μεταμόρφωση του κόσμου* και την επα­κόλουθη αναβάθμιση του. Το βιβλίο μας θα αρκεστεί σε μια συνοπτική παρουσίαση σχετικά με τα πνευματικά αίτια της εποχής του τέλους με επίκεντρο τη συνάρτηση με το έργο του Ιησού Χριστού. Ανάμεσα στα συναφή φαινόμενα που χαρα­κτηρίζουν την έσχατη εποχή είναι οι πρωτοφανούς έκτασης και έντασης φυσικές καταστροφές. Στην Μπέρτα Ντούντε έχουν υπαγορευτεί σχετικά τα παρακάτω λόγια:

«Τώρα φτάσατε σ’ εκείνο το χρονικό σημείο που μπορείτε να το ονομάσετε αρχή του τέλους. Ο κόσμος θα γίνει μια εστία πυρός, οι φλόγες θα λαμπαδιάσουν και το μίσος θα μαίνεται ασύστολα. Φόβος θα καταλάβει την ανθρωπότητα που δεν θα βλέπει πια διέξοδο από τον κίνδυνο γιατί είναι αναπόδραστος. Όταν όμως όλα θα βρίσκονται σε αναταραχή, εσάς θα σας κα­ταλάβει μεγάλη ηρεμία γιατί θα διακρίνετε τότε καθαρά ότι πλησιάζει ο καιρός του ερχομού Μου. Και θα το αναγγείλετε αυτό σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να σας ακούσουν. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και δεν θα είναι πια δυνατόν να σβη­στεί από ανθρώπους. Όμως θα την κάνω Εγώ ο ίδιος να σβή­σει χρησιμοποιώντας εναντίον της άλλα στοιχεία και κυριαρ­χώντας σε εκείνους που προσπαθούν να εξοντώσουν ο ένας τον άλλο… Η γη θα δοκιμαστεί από μια φυσική καταστροφή που θα χωρίσει τους αντιμαχόμενους, γιατί στο δρόμο τους θα μπει μια δύναμη που κανένας τους δεν θα μπορεί ν’ αντιμετω­πίσει. Όλα αυτά δεν θα διαρκέσουν πολύ, όμως θα δημιουρ­γήσουν μία τελείως αλλαγμένη κατάσταση στον κόσμο, που αρχικά θα είναι ένα τεράστιο ασύλληπτο χάος και μία κατά­σταση μεγάλης ανάγκης και θλίψης στους ανθρώπους… Πρέ­πει ακόμη να δημιουργηθούν πολλές ευκαιρίες εξαγνισμού για να φθάσουν μέσα στη μικρή αυτή προθεσμία πολλοί άνθρω­ποι στην ωρίμανση. Το τέλος είναι κοντά, και πρέπει να είστε σίγουροι ότι περιμένετε την ημέρα της τελευταίας μεγάλης Κρίσης, για να εκπληρωθεί ό,τι αναγγέλθηκε δια λόγου και μέσα από γραφές.»

Η κρίση του πυρός της έσχατης εποχής θα είναι πολύ πιο τρομερή από την κρίση του κατακλυσμού που έπνιξε τη γη την εποχή του Νώε και τέτοιας καταλυτικής σημασίας που ήδη οι προφήτες της Π. Διαθήκης την βλέπουν να επικρέμεται πάνω από τον κόσμο. Λέει παραδείγματος χάρη ο Μαλαχίας: «Έρχεται η μεγάλη τρομακτική ημέρα του Κυρίου που θα καίει σαν καμίνι και θα κατακάψει τους άθεους!» Παρόμοια είναι η εικόνα στον Ιωήλ: «Αλίμονο στη σκοτεινή μέρα που θα έρθει για να εξολοθρεύσει. Πριν προπορεύεται μία καταστροφική φωτιά κι από πίσω ακολουθεί μια φλόγα που κατακαίει». Χαρακτηριστικά είναι επίσης τα λόγια του Γιάκομπ Μπαίμε: «Την αντίθεση στη θεία τάξη οι άνθρωποι την έχουν ανάγει σε ειδωλολατρία κι αυτό θα επισύρει τον κατακλυσμό του πυρός επάνω τους», ενώ ο Γιάκομπ Λόρμπερ μιλά για το «πυρ της οργής του Θεού». Και ο Πέτρος προφητεύει στη Β’ επιστολή του: «Πρώτα απ’ όλα πρέπει να ξέρετε ότι τις έσχατες μέρες θα εμφανιστούν άνθρωποι που θα ακολουθούν τις δικές τους επιθυμίες. Θα σας εμπαίζουν και θα σας ρωτούν: τι έγινε μ’ εκείνη την υπόσχεση ότι θα ξανάρθει ο Κύριος; Οι πατέρες μας πέθαναν, αλλά τα πάντα παραμένουν όπως ήταν απ’ την αρχή του κόσμου. Λησμονούν, φαίνεται, θεληματικά ότι με το λόγο του Θεού δημιουργήθηκαν από παλιά ο ουρανοί και η γη που βγήκε μέσα από το νερό και στηρίχτηκε πάνω στο νερό. Με το ίδιο όμως στοιχείο καταστράφηκε ο τότε κόσμος όταν έγινε ο κατακλυσμός. Έτσι κι ο σημερινός κόσμος διατηρεί­ται με το λόγο του Θεού, ώσπου να καταστραφεί με τη φωτιά την ημέρα εκείνη, κατά την οποία θα κριθούν και θα καταδι­καστούν οι ασεβείς.

Ένα πράγμα να μην ξεφεύγει από την προσοχή σας, αγαπη­τοί μου: ότι για τον Κύριο μια μέρα είναι σαν χίλια χρόνια και χίλια χρόνια σαν μια μέρα. Δεν καθυστερεί ο Κύριος να εκ­πληρώσει την υπόσχεση του, όπως νομίζουν μερικοί. Κάνει υπομονή γιατί δεν θέλει να καταστραφούν μερικοί από σας, αλλά να μετανοήσουν όλοι.

Ωστόσο η μέρα του Κυρίου θα έρθει όπως ο κλέφτης τη νύ­χτα, και τότε οι ουρανοί θα εξαφανιστούν με τρομερό πάταγο, τα στοιχεία της φύσης θα διαλυθούν στη φωτιά, και η γη, όπως κι όλα όσα έγιναν πάνω σ’ αυτή, θα κατακαούν. Εμείς όμως σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού προσμένουμε καινούριους ουρανούς και καινούρια γη, όπου θα βασιλεύει η δι­καιοσύνη».

Η αλληλουχία των γεγονότων στην έσχατη εποχή αποδίδε­ται παραστατικά στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Με την εμφά­νιση του «θηρίου» παρουσιάζεται ανοιχτά πλέον στο γήινο επίπεδο και ο «Αντίχριστος», η προσωποποιημένη αντίθεη δύ­ναμη. Όμως η «Ημέρα του Κυρίου» θα θέσει τέλος στην κυ­ριαρχία του κακού. Η Βίβλος βρίθει από περιγραφές που αφή­νουν να διαφανεί το μέγεθος των αποτρόπαιων που θα συμ­βούν στις έσχατες ημέρες. Άξιο ιδιαίτερης προσοχής είναι το σημείο στο Ματθαίο που αναφέρεται στο «τέλος του κόσμου», που βέβαια δεν θα είναι το τέλος της γης ή γενικά της ανθρωπότητας, παρά μία μεγάλη κάθαρση κατά την οποία θα εξαφα­νιστεί ο «κοσμικός κόσμος» για να ανατείλει ένας νέος Αιώ­νας:

«Ο Υιός του Ανθρώπου θα έρθει τόσο φανερά, όπως η αστρα­πή που βγαίνει στην ανατολή και φαίνεται ως τη δύση. …Αμέ­σως ύστερα από τα δεινά εκείνης της εποχής, ο ήλιος θα σκο­τεινιάσει, και το φεγγάρι θα πάψει πια να φέγγει, τ’ άστρα θα πέσουν από τον ουρανό, και οι ουράνιες δυνάμεις που κρα­τούν την τάξη του σύμπαντος, θα σαλευτούν.

Τότε θα εμφανιστεί στον ουρανό το σημάδι του Υιού του Αν­θρώπου, και θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης και θα δουν τον Υιό τον Ανθρώπου να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρα­νού, με δύναμη και πολλή λαμπρότητα. Και θα στείλει τους αγγέλους του να σαλπίσουν δυνατά και να συνάξουν τους εκλε­κτούς του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, από το ένα άκρο του κόσμου ως το άλλο…

Ποια όμως μέρα και ώρα θα έρθει το τέλος, κανένας δεν το ξέρει, ούτε οι άγγελοι των ουρανών, παρά μόνο ο Πατέρας μου.

Η παρουσία του Υιού του Ανθρώπου θα είναι όμοια με ό,τι έγινε την εποχή του Νώε… Τότε, από δύο ανθρώπους που θα βρεθούν στο χωράφι, ο ένας θα σωθεί κι ο άλλος θα χαθεί. Δύο γυναίκες θ’ αλέθουν στο μύλο, η μία θα σωθεί κι η άλλη θα χαθεί. «Να αγρυπνείτε λοιπόν, γιατί δεν ξέρετε ποια μέρα θα έρ­θει ο Κύριος σας.»

Στο ερώτημα σχετικά με τη μοίρα που επιφυλάσσεται στη «μικρή ποίμνη», τη δράκα των πιστών και δίκαιων ανθρώπων, στον Ιάκωβο Λόρμπερ λέγονται τα εξής: «Τους ελάχιστους δί­καιους και καλύτερους ανθρώπους θα ξέρω πώς να τους προ­στατέψω και να τους προφυλάξω από το κακό. Τους υπόλοι­πους όμως θα τους αφήσω να δρέψουν τους καρπούς της δι­κής τους θέλησης. θα διακόψω κάθε δεσμό Μου μαζί τους και σαν αποτέλεσμα μετά από λίγο καιρό θα αφανιστούν εντελώς από προσώπου γης σαν να ήταν φαντάσματα χωρίς καμία υπό­σταση. Κι όταν η γη θα έχει καθαρίσει τελείως, τότε θα στή­σω μία γέφυρα για το Πνεύμα, που θα φτάνει μέχρι τους ου­ρανούς όπου θα βαδίζουν όλοι πιασμένοι χέρι – χέρι».

Γι’ αυτούς δε που παρ’ όλες τις δοκιμασίες και τους διωγμούς που θα υποστούν θα διατηρήσουν ζωντανό το χριστικό πνεύμα λέει ο Χριστός: «Όταν θα επέλθει το μεγάλο πυρ της κρίσης από τους ουρανούς, αυτούς δεν θα μπορέσει να τους βλάψει γιατί θα τους προστατεύει το ύδωρ της ζωής τους (σ.σ. η ψυχική τους αύρα). Από εκεί κι ύστερα πια θα συμβαδίζει η ειρήνη στη ζωή με τη θεϊκή τάξη και δεν θα υπάρχει διχόνοια ούτε φιλονικία ανάμεσα σε αυτούς που θα απομείνουν για να κατοικήσουν την καθαρμένη γη».

Για να μπορέσουν όμως να ζήσουν οι λίγοι καλοί άνθρωποι την παραδείσια κατάσταση θα χρειαστεί πρώτα να τους εξα­γνίσουν τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, προκειμένου να γίνουν ώριμοι για την ανώτερη πνευματικότητα της νέας γης. Θα πρέπει να περάσουν από τους αγώνες και τα πάθη του Χριστού ώστε να βιώσουν στον εαυτό τους τη θέωση και την ανάσταση. Γι’ αυτή τη ζωντανή, κατά πόδας ακολουθία του, ο Ιησούς Χριστός, έχει πει στον Γκότφριντ Μαγερχόφερ:

«…Προφήτεψα στους μαθητές Μου τα πάθη και το θάνατο Μου, όμως δεν τους είπα ότι ακριβώς αυτά τα πάθη και αυτός ο θάνατος είναι και θα παραμείνει ο μεγαλύτερος θρίαμβος, η μεγαλύτερη νίκη του πνεύματος επί της ανθρώπινης φύσης. Τότε το αποσιώπησα, επειδή δεν θα Με είχαν καταλάβει. Τώρα όμως το λέω ανοιχτά, ότι υπάρχει από παντού πίεση να ωριμάσουν οι σπόροι που έσπειρα σε εκείνα τα τρία χρόνια που δίδασκα.

Στο τέλος η Διδασκαλία Μου θα επικρατήσει, παρ’ όλα τα αιματηρά και αποτρόπαια φαινόμενα στα οποία χρησίμευσε αναγκαστικά σαν προκάλυμμα επί πολλούς αιώνες.

Κι αυτό θα γίνει όταν η ανθρωπότητα θα υποχρεωθεί από τα δεινά και τη δυστυχία να πετάξει όλο εκείνο το βόρβορο ο οποίος επικάθεται ακόμη επάνω της.

Αυτά που πέρασα εκείνο τον καιρό, τα πάθη, τους αγώνες και τον ίδιο το θάνατο, ο οποίος όμως με την ανάσταση και την ανάληψη Μου μεταμορφώθηκε σε νίκη, τα ίδια συμβαίνουν τώρα με την ανθρωπότητα. Αυτά που υπέφερα τό­τε σαν άνθρωπος θα πρέπει τώρα να τα υποφέρει όλη η ανθρωπότητα…».

Το βίαιο πολεμικό πνεύμα των ανθρώπων της εποχής του τέ­λους θα διαδοθεί σαν επιδημία και στον κόσμο των πνευμά­των κι όχι μόνο στο χώρο των δαιμόνων και των ακάθαρτων ψυχών που περιβάλλουν τη γη σαν ένα σκοτεινό νέφος· το βί­αιο κλίμα μεταξύ των ανθρώπων θα έχει επίδραση και στα κα­τώτερα πνεύματα της φύσης στον αέρα, στα νερά και στην πιο χονδροφυή ύλη. Έτσι τα ανώριμα αυτά πνεύματα θα ξεσπούν ανεξέλεγκτα και σε συνδυασμό με την άλογη επέμβαση του ανθρώπου στη φύση και την ασύνετη χρήση της τεχνολογίας θα προκαλέσουν φοβερές φυσικές καταστροφές. Την εικόνα αυτής της εποχής την έχει δώσει ο Κύριος στον Ιάκωβο Λόρμπερ:

«Τότε θα γίνουν μεγάλοι πόλεμοι μεταξύ των λαών και ο ένας λαός θα εκστρατεύει εναντίον του άλλου. Ακόμη, τότε θα γίνουν μεγάλες ανατιμήσεις και θα εμφανιστούν διάφορες ασθένειες επιδημικής μορφής, που παρόμοιες δεν είχαν ποτέ μέχρι σήμερα εμφανιστεί στους ανθρώπους. Θα προηγηθούν μεγάλοι σεισμοί, ώστε να παρακινηθούν οι άνθρωποι απ’ αυ­τό σε μετάνοια και πράξεις αγάπης. Ευτυχισμένοι όσοι θα θε­λήσουν να συμμορφωθούν μ’ αυτά! Αλλά πολλοί δεν θα μεταστραφούν και θα τα αποδώσουν όλα αυτά στις τυφλές δυ­νάμεις της φύσης, και θα βρίζουν τους προφήτες ότι είναι απατεώνες. Πολλοί θα ριχτούν στη φυλακή για χάρη του ονό­ματος Μου και θα τους απαγορευτεί με την απειλή μεγάλης τιμωρίας να μιλούν εξ ονόματος Μου και ν’ αναγγέλουν την Κρίση που έρχεται».

Στην καταπίεση και στους διωγμούς των ανθρώπων που ζουν με αγάπη αναφέρεται μία αποκάλυψη στην Μπέρτα Ντούντε στις 8.2.1957:

«Όσο πιο κοντά είναι το τέλος, τόσο πιο έντονα θα διεξάγε­ται η πάλη ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Ολόκληρη τη φρίκη όμως αυτής της πάλης θα τη ζήσετε όταν θα ξεσπάσει ο πόλεμος ενάντια στους οπαδούς Μου. Όταν δηλαδή θα διω­χθεί η πίστη σ’ Εμένα, τον Ιησού Χριστό, όταν το έργο Μου για τη σωτηρία του ανθρώπου μπει στο στόχαστρο του αντιπάλου Μου, αφού θα απαιτήσει από τους ανθρώπους να ομο­λογήσουν δημόσια την πίστη τους και θα τους εξαναγκάσει να αποποιηθούν την πίστη τους με ωμότατα μέσα.

Τότε πλέον είναι η εποχή του κατατρεγμού και της δυστυ­χίας, η εποχή για την οποία υποσχέθηκα στους δικούς Μου ότι θα τη συντομέψω για χάρη τους. Και τότε θα γίνει ολοφάνερη η λύσσα του αντιπάλου Μου, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν πια καμιά αναστολή, δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτε, γιατί τους παρακινεί ο Σατανάς και εκείνοι υποτάσσονται εντελώς στη θέληση του.

Σας βεβαιώνω ότι δεν μένει πολύς χρόνος ακόμη μέχρι να ξεσπάσει αυτός ο πόλεμος ενάντια στους πιστούς. Προηγού­μενα όμως η γη θα περάσει από ακόμη μία μεγάλη δοκιμασία, η οποία ωστόσο θα έχει μια διαφορετική προέλευση. Αυτή η καταστροφή θα πλήξει σύμφωνα με τη θέληση Μου τους αν­θρώπους ούτως ώστε ήδη κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμα­σίας να μπορέσει να αποδειχθεί ή και να ενισχυθεί η πίστη τους. Ταυτόχρονα όμως, ακριβώς αυτή η συμφορά που θα πλή­ξει τους ανθρώπους υπό τη μορφή μιας φυσικής καταστροφής ασύλληπτων διαστάσεων, θα ωθήσει πολλούς να επιτεθούν εναντίον της πίστης, επειδή θα αμφισβητούν πια ολοκληρωτι­κά την ύπαρξη ενός Θεού και Δημιουργού που καταστρέφει από μόνος του ό,τι έχει δημιουργήσει.

Όποιος όμως έχει διδαχθεί την αλήθεια, έχει τη σωστή εξή­γηση για όλα. Και όταν μεταδίδει αυτή την αλήθεια και στους συνανθρώπους του, τότε μπορεί ο επακόλουθος διωγμός των πιστών να ξυπνήσει και σ’ αυτούς μία ατράνταχτη πίστη που θα μπορεί να αντισταθεί σε όλες τις διώξεις που θα υποστούν οι πιστοί. Όμως η πλειοψηφία δεν έχει πια ζωντανή πίστη, και αυτό είναι έργο του αντιπάλου Μου, ο οποίος ως εκ τούτου δεν θα πάψει να εργάζεται ενάντια σ’ Εμένα και στην Αλή­θεια. Εκείνος θα έχει δε μεγαλύτερη επιτυχία με τους ανθρώ­πους, από ό,τι οι αντιπρόσωποι της καθαρής Αλήθειας, οι αλη­θινοί αντιπρόσωποι της Διδασκαλίας του Χριστού. Γιατί αυ­τοί σπάνια γίνονται πιστευτοί. Ο αντίθεος αντίθετα μπορεί να τους παρουσιάσει οτιδήποτε θέλει και θα γίνει αποδεκτό. Γι’ αυτό το λόγο, πρέπει να προηγηθεί ένα ξεκαθάρισμα ώστε ο καθένας να πάρει δημόσια και ελεύθερα θέση υπέρ Εμού ή εναντίον Μου.

Ο καθένας θα πρέπει να πάρει μόνος του αυτή την απόφαση στην ερχόμενη περίοδο της δοκιμασίας, την οποία θα περάσει με τη θέληση Μου η γη. Γιατί όταν μιλώ μέσα από τις δυνά­μεις της φύσης, τότε ο καθένας βρίσκεται εμπρός στην από­φαση εάν θα επικαλεστεί τη βοήθεια Μου ή εάν θα απομονω­θεί εντελώς από Μένα, πράγμα που ισοδυναμεί με μια στρο­φή προς τον αντίθεο. Στη συνέχεια όμως θα έρθει για άλλη μια φορά η ευκαιρία για απόφαση που θα πρέπει να παρθεί δημό­σια, όταν στον τελευταίο διωγμό της πίστης πάνω σε αυτή τη γη θα απαιτηθεί από σας τους ανθρώπους να δώσετε μαρτυ­ρία για Εμένα, τον Ιησού Χριστό ή να Με απαρνηθείτε. Τότε όμως, εσείς που έχετε διδαχθεί την Αλήθεια από Εμένα τον Ίδιο, γνωρίζετε ότι έχει φθάσει το τέλος. Τότε ξέρετε ότι θα μικρύνω τις μέρες για χάρη των δικών Μου, ότι θα έρθω Εγώ ο Ίδιος να τους παρασταθώ και να τους σώσω από τη δοκιμα­σία τους, ότι θα τους πάρω από τη γη σε έναν τόπο ειρήνης, προτού ολοκληρώσω το (ανθρώπινο) καταστροφικό έργο που θα σημάνει το τέλος όλων των πλασμάτων που βρίσκονται σε αυτή τη γη. Πιστέψετε λοιπόν αυτά που σας προαγγέλω κάθε τόσο. Ήδη η κατάσταση στη γη θα πρέπει να σας αποδεικνύει ότι ο αντίμαχος Μου μαίνεται, γιατί γνωρίζει πως δεν έχει πο­λύ χρόνο πια στη διάθεση του και το γεγονός ότι ο αντίθεος λυσσομανά και ότι η γη κατοικείται από ομοϊδεάτες του, αυ­τό μπορείτε να το αντιληφθείτε όλοι σας και θα πρέπει επίσης να σας βάζει σε σκέψεις. Στο μεταξύ η κάθε μία ημέρα που περνάει αποτελεί χάρη για όλους γιατί και ο πιο αισχρός άν­θρωπος έχει ακόμη τη δυνατότητα να μεταστραφεί και πριν έρθει το τέλος να αποκτήσει πίστη σ’ Εμένα. Γιατί προσπαθώ με κάθε τρόπο να αποσπάσω τις ψυχές από τον αντίμαχο Μου πριν έρθει το τέλος. Και όποιος Με πιστέψει, θα γίνει μακά­ριος, αλλά οι άπιστοι αρνησίθεοι θα πρέπει να μοιραστούν τη μοίρα εκείνου τον οποίο ακολούθησαν εθελοντικά.

Εσείς όμως που είστε παιδιά Μου, μη φοβάστε, γιατί και στην ερχόμενη περίοδο της δοκιμασίας δεν θα σας λείψει τί­ποτα, ακόμη και αν σας στερήσουν τα υλικά μέσα που είναι απαραίτητα για την επιβίωση σας. Εάν πιστέψετε ότι Εγώ ο Ίδιος θα φροντίσω για σας που καταδιώκεστε προς χάριν Μου, δεν πρέπει να σας τρομάζουν τα μέτρα που θα λάβουν οι αντί­παλοι σας εναντίον σας. Διότι ό,τι σας παίρνουν με τη βία θα το πάρετε πίσω από Εμένα, αν και υπό άλλη μορφή. Πάντως δεν θα χρειαστεί να υποφέρετε από υλική άποψη, γιατί ΕΓΩ ο Ίδιος θα χορταίνω την πείνα σας. Γιατί “κοιτάξτε τα πουλιά, δεν σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε αποθηκεύουν την τροφή τους και όμως ο ουράνιος Πατέρας σας τα τρέφει!”

Σκεφτείτε αυτά τα λόγια, σκεφτείτε ότι Εκείνος που δημιούρ­γησε τα πάντα, θα μπορεί χωρίς αμφιβολία να συντηρήσει όσα δημιούργησε. Και ότι δίχως άλλο το κάνει όταν οι δικοί Του είναι σε κίνδυνο. Ωστόσο θα έρθει ο καιρός που θα επιχειρήσουν με βίαια μέσα να σας εξαναγκάσουν να εγκαταλείψετε την πίστη σας. Και όποιος δεν έχει ακλόνητη πίστη, δεν θα μπορεί να αντέξει μπροστά σε αυτά τα τρομακτικά μέτρα. Θα περάσετε από σκληρές δοκιμασίες της πίστης σας, όμως ακρι­βώς γι’ αυτό το λόγο θέλω να σας προετοιμάσω, ώστε τότε να μπορείτε να είσαστε επίσης ένα φωτεινό παράδειγμα για τους συνανθρώπους σας και να τους αποδείξετε τι μπορεί να κα­τορθώσει μια δυνατή πίστη. Γιατί θα ζείτε, παρ’ όλο που θα σας έχουν αφαιρέσει τα απαραίτητα προς το ζην. Γι’ αυτό ν’ αναζητείτε μόνο το Βασίλειο του Θεού και τη δικαιοσύνη Του, όλα τα άλλα θα σας δοθούν επιπρόσθετα χάρισμα. Και αυτή εδώ η υπόσχεση θα εκπληρωθεί φανερά για τους δικούς Μου, για εκείνους που υπερασπίζονται Εμένα και το Όνομα Μου ενώπιον του κόσμου, που δεν φοβούνται την κοσμική εξου­σία, γιατί αισθάνονται ασφαλείς και προστατευμένοι από Εμένα. Τότε πλέον θα αποδειχθεί ποιοι πιστεύουν ολοζώντα­να και αυτοί θα είναι μόνο λίγοι. Τότε θα καταρρεύσουν εκεί­να τα οικοδομήματα που είναι κτισμένα πάνω στην άμμο, που δεν είναι θεμελιωμένα πάνω στο βράχο της πίστης, το βράχο που έχτισα Εγώ την Εκκλησία Μου. Θα είναι μια δυσχερέστα­τη περίοδος που κανένας άνθρωπος δεν θα άντεχε εάν δεν σας αποκάλυπτα πρώτα την Αλήθεια, η οποία δίνει την ερμηνεία για όλα και η οποία μόνο μπορεί να γεννήσει την ακλόνητη πί­στη. Γιατί η πλάνη δεν θα δώσει σε κανένα τη δύναμη να αντέ­ξει όσα θα συμβούν και μόνο όπου υπάρχει αγάπη υπάρχει επί­σης και η δύναμη της πίστης.

Ένας ξεχωριστός άνθρωπος θα προσφερθεί να αποτελέσει το ορατό περίβλημα για τον αντίμαχο Μου και αυτός ο άνθρω­πος θα δώσει το έναυσμα για την τελευταία πάλη πάνω σε αυ­τή τη γη. Προσέξτε το αυτό το γεγονός και θα ξέρετε τότε ότι τώρα η ώρα του τέλους είναι πολύ κοντά. Ταυτόχρονα όμως προσέχετε επίσης τους απεσταλμένους Μου από ψηλά, οι οποί­οι εμφανίζονται τον ίδιο καιρό για να προπορευτούν μπροστά σας με ένα φως το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσετε. Προσέξτε όλους όσους κηρύττουν ζωντανά το Λόγο Μου και ενωθείτε μαζί τους, ώστε να συνταχθεί η μικρή ομάδα των πιστών Μου, για να μπορούν να αντλούν συνέχεια φως και η πίστη τους να μεγαλώνει διαρκώς περισσότερο. Σε όλους αυτούς υπόσχομαι να δώσω την προστασία Μου, την πατρική Μου φροντίδα και την ευλογία Μου. Και δεν χρειάζεται να φοβούνται ότι θα πέ­σουν θύμα αυτής της απάνθρωπης εξουσίας, διότι θα έρθω Εγώ ο Ίδιος και θα τους πάρω κοντά Μου όταν ο αντίπαλος Μου ξεπεράσει τα όρια του και υπέρτατος κίνδυνος απειλεί τους δι­κούς Μου. Γι’ αυτό το λόγο θα μικρύνω αυτές τις μέρες ώστε να μπορέσουν οι δικοί Μου να αντέξουν και να μη λυγίσουν εξασθενημένοι από τον κατατρεγμό.

Επειδή όμως βλέπω ότι υφίσταται ακόμη μια τελευταία ελ­πίδα σωτηρίας για ορισμένες μεμονωμένες ψυχές, γι’ αυτό κρα­τώ το χέρι Μου προστατευτικά πάνω από όσους Με εκπροσω­πούν μπροστά στον κόσμο. Έτσι με το παράδειγμα της δυνα­τής τους πίστης μπορούν να ενθαρρυνθούν και οι υπόλοιποι και να αναγνωρίσουν ότι υπάρχει μία εξουσία που είναι ισχυ­ρότερη από κάθε εγκόσμια εξουσία. Γι’ αυτό το λόγο θα προ­μηθεύω με υπερφυσικό τρόπο τους δικούς Μου με ό,τι χρειά­ζονται ούτως ώστε θα μπορούν παρά τα μέτρα καταπίεσης να επιβιώσουν σωματικά και πνευματικά. Όλα αυτά θα συμβούν σύντομα.

Ό,τι σήμερα δεν μπορείτε καν να διανοηθείτε, θα γίνει τότε ολοκληρωμένα στην πράξη, γι’ αυτό το λόγο σας εφιστώ σήμε­ρα κιόλας την προσοχή ούτως ώστε εσείς που διδάσκεστε από Εμένα να ξέρετε το γιατί θα συμβούν όλα αυτά. Επίσης εσείς συνειδητοποιείτε την πνευματική κατάπτωση που ήδη επικρα­τεί στη γη και από τα σημεία των καιρών μπορείτε να αντιλη­φθείτε τι ώρα είναι στο κοσμικό ρολόι. Όταν επομένως αρχί­σει ο διωγμός της πίστης, μπορείτε να υπολογίζετε ότι ο ενα­πομένων χρόνος είναι ελάχιστος, γιατί τότε πια τα πάντα θα εξελίσσονται με εξαιρετική ταχύτητα.

Γιατί εκείνος ο άντρας τον οποίο έχει επιλέξει ως φορέα του ο αντίμαχος Μου, δεν έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και η ηγεμονία του δεν κρατάει πολύ σε αυτή τη γη. Θα τον αναγνω­ρίσετε εξ άλλου από τις υπερφυσικές του ικανότητες, διότι ο αντίμαχος Μου θα τον εξοπλίσει με εκπληκτικές ιδιότητες, γι’ αυτό το λόγο άλλωστε υπηρετεί τον ίδιο και τα σχέδια του. Κι έστω αν ολόκληρος ο κόσμος τον προσκυνάει, εσείς θα τον αναγνωρίζετε και. θα διακρίνετε τι κρύβεται μέσα του. Θα πρέ­πει όμως παράλληλα να δείξετε μεγάλη προσοχή και ο ζήλος σας να μη σας παρασύρει να προκαλέσετε τον κίνδυνο. Θα πρέπει να είσαστε τότε εύστροφοι σαν τα φίδια και ήπιοι σαν τα περιστέρια.

Αλλά όταν θα σας ζητήσουν να αποφασίσετε, τότε θα πρέ­πει να μείνετε ακλόνητοι έχοντας ακράδαντη εμπιστοσύνη σ’ Εμένα και στη βοήθεια Μου. Διότι όσο ισχυροί και αν είναι οι άνθρωποι, ενάντια στη δική Μου τη δύναμη είναι εντελώς ανί­σχυροι, γιατί αρκεί μια πνοή Μου μόνο για να τους εξολοθρέ­ψει. Και έτσι, όταν έρθει η ώρα, θα επιβάλω το τέλος. Θα πά­ρω κοντά Μου όσους καταδιώκονται ασύδοτα στη γη, ενώ τους διώκτες τους θα τους δέσω με αλυσίδες. Γιατί η διορία έχει λή­ξει, μια περίοδος για τη λύτρωση τείνει προς το τέλος και αρ­χίζει μια νέα Εποχή, ώστε να συνεχιστεί η τελείωση όλων των πνευμάτων».

Μία άλλη αποκάλυψη στην Ντούντε στις 6.2.1946 εξηγεί τα αίτια για τη στυγνή καταδίωξη της χριστικής διδασκαλίας, που προτάσσει την αγάπη απέναντι στο «εγώ», στην τελική φάση της έσχατης εποχής:

«Πάνω στο ερώτημα για την ενανθρώπιση του Θεού και τη λύτρωση δια του Χριστού θα κριθούν οι άνθρωποι αυτής της γης λίγο πριν έρθει το τέλος κι οι περισσότεροι θα αποτύχουν οικτρά. Κι ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι αφού οι ίδιοι στερούνται εντελώς από αγάπη, επομένως δεν μπορούν αλλά ούτε θέλουν να αναγνωρίσουν την υπέρτατη Αγάπη. Επιπλέον, καθώς η δι­δασκαλία του Χριστού είναι διαμετρικά αντίθετη με τις επι­θυμίες και τη συμπεριφορά τους, θα την πολεμήσουν επειδή θα τη βλέπουν σαν εμπόδιο στο έργο της ανοικοδόμησης που θέλουν να πραγματοποιήσουν πάνω στα ερείπια που θα έχει αφήσει η τεράστια φυσική καταστροφή. Το μήνυμα του Χριστού το αντιλαμβάνονται σαν τροχοπέδη στην πραγμάτω­ση των σχεδίων τους και για το λόγο αυτό Του κηρύσσουν ανοιχτά τον πόλεμο. Η παντελής άγνοια και η διαβολική νοο­τροπία αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις σε αυτόν τον πόλε­μο που θα διεξάγεται ενάντια στους οπαδούς του Χριστού οι οποίοι γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται- γιατί οι διώκτες τους θα θέλουν να τους αφαιρέσουν και το τελευταίο στήριγμα τους απειλώντας να τους στερήσουν τη δυνατότητα επιβίωσης, κα­θώς κάθε διάταγμα των αρχών θα αντιτίθεται στην εντολή της αγάπης που έχει δώσει ο Θεός. Έτσι οι άνθρωποι θα εξωθού­νται εκβιαστικά να υιοθετήσουν έναν τρόπο σκέψης που τους κάνει να γίνουν ολοκληρωμένοι διάβολοι εάν δεν αντισταθούν καταφεύγοντας στο μοναδικό πρόσωπο που μπορεί να τους εξασφαλίσει βοήθεια ενάντια στο Σατανά και τους επίγειους υπηρέτες του, στον ίδιο το Χριστό, ο Οποίος ηγείται του αγώ­να εναντίον του.

Οι άνθρωποι του κόσμου θα προσπαθούν να εξαφανίσουν οποιαδήποτε γνώση του Θεού κι έτσι τον Χριστό δεν θα Τον αναγνωρίζουν ούτε σαν Θεό ούτε σαν λυτρωτή της ανθρωπό­τητας. γι’ αυτό θα Τον καθυβρίζουν και το όνομα Του θα κατασπιλώνεται και θα χλευάζεται, ενώ οι οπαδοί Του θα κατα­διώκονται με σκαιότατο τρόπο.

Αλλά τότε θα είναι μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ να Τον ομο­λογεί κανείς ανοιχτά μπροστά στον κόσμο, γιατί μόνο Αυτός δίνει δύναμη στους ανθρώπους, με την προϋπόθεση ότι ανα­γνωρίζουν το λυτρωτικό Του έργο, αφού μόνο Αυτός είναι πιο ισχυρός από το Σατανά και είναι ο μόνος που θα ενισχύει τους ανθρώπους για να του αντισταθούν- χωρίς τον Χριστό τα δε­σμά τους θα είναι βαριά και δεν θα μπορούν να τα αποτινά­ξουν από μόνοι τους. Αυτός είναι ο λόγος που ειδικά πάνω στο θέμα του Χριστού δίνεται πλήρης διαφώτιση στους πρεσβευ­τές της Αλήθειας, ώστε να μπορούν να διαφωτίσουν με τη σει­ρά τους όποιους το επιθυμούν.

Κατά βάση τους εξηγείται ότι αυτό που κάνει Θεό τον άν­θρωπο Ιησού είναι αποκλειστικά και μόνο η αγάπη και ότι χά­ρη σε αυτήν κάθε άνθρωπος επίσης γίνεται ένα θεϊκό όν, ένα αληθινό παιδί του Θεού, αφού με την αγάπη αποκτά ο καθέ­νας υπερφυσικές ικανότητες. Κι ο λόγος είναι ότι η αγάπη απο­τελεί στην ουσία της μία δύναμη η οποία εκπηγάζει από την Αιώνια Αγάπη κι έτσι είναι ενεργή επίσης μέσα σε εκείνον που έχει μεταμορφώσει τη φύση του σε αγάπη· σκοπός είναι να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι αν δεν θέλουν να χαθούν στο βασί­λειο του σκότους, όπου η μοίρα των ψυχών είναι αδυναμία και αιώνιο έρεβος, δεν μπορούν ποτέ να αποποιηθούν τον Χριστό και τη διδασκαλία Του.

Ο πόλεμος ενάντια στον Χριστό, σαν διδάσκαλο της αγάπης και ως εκ τούτου σαν οδηγό προς τη δύναμη και το φως θα έχει σαν αποτέλεσμα βαριές και οδυνηρότατες συνέπειες- και δεν υπάρχει κανένας που δεν θα πέσει θύμα τούτου του πολέ­μου εάν δεν πολεμήσει στο πλευρό του Χριστού όπου ποτέ και τίποτα δεν μπορεί να τον νικήσει. Αυτοί που πορεύονται με τον Χριστό και υπερασπίζονται τη διδασκαλία Του θα έχουν στη διάθεση τους υπεράνθρωπη δύναμη για να αντισταθούν στις απαιτήσεις και στις προσταγές του κόσμου, ό,τι κι αν εί­ναι αυτό που θα τους ζητηθεί τις έσχατες ημέρες. Εκείνοι όμως που αρνούνται τον Χριστό και βοηθούν το Σατανά να πολε­μήσει τη διδασκαλία Του θα βρουν την καταδίκη, γιατί ο Θεός δεν πρόκειται να έχει έλεος για το διαβολικό τους πνεύμα την ημέρα που θα τους κρίνει. Ούτε η άγνοια αποτελεί δικαιολο­γία, δεδομένου ότι δίνονται αρκετές ευκαιρίες στον καθένα να στοχαστεί γύρω από τον Χριστό, γύρω από το έργο, την απο­στολή και τη διδασκαλία Του για την αγάπη- και όποιος είναι καλοπροαίρετος δεν θα δυσκολευτεί να κατανοήσει τα ερω­τήματα που συνδέονται με την οντότητα Του γιατί παραμέ­νουν ερωτήματα μόνο όσο κανείς δεν ασχολείται με τη λύση τους.

Ο καθένας που ζει με αγάπη γνωρίζει τι δύναμη κρύβεται μέσα της οπότε γνωρίζει επίσης ότι ο μόνος λόγος που ο Θεάν­θρωπος Ιησούς διέθετε τέτοια υπεράνθρωπη δύναμη ήταν επει­δή όλη Του η ύπαρξη ήταν πλημμυρισμένη τελείως από αγά­πη. Για να μην πέσουν λοιπόν οι άνθρωποι θύματα του άρχο­ντα του κάτω κόσμου επειδή είναι αδύναμοι, πρέπει να βρουν δύναμη από την αγάπη ακολουθώντας το πρότυπο του Ιησού Χριστού, αναγνωρίζοντας συνειδητά τη διδασκαλία Του, εφαρ­μόζοντας τις εντολές Του που απαιτούν μόνο αγάπη. Έτσι θα παραμείνουν νικητές απέναντι σε όλες τις δυνάμεις του κάτω κόσμου γιατί θα μάχονται μαζί με τον Ιησού Χριστό, ο οποί­ος είναι και θα παραμείνει αήτητος σε όλη την αιωνιότητα.

Αμήν»

Η περίλαμπρη επιστροφή του Ιησού Χριστού

Το σύμβολο της πίστης αναφέρεται στον αναστημένο Θεάν­θρωπο ως τον «ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος». Με την έκφραση «μετά δόξης» δηλώνεται ήδη το κύριο στοιχείο της ε­πιστροφής του Χριστού. Το ίδιο άλλωστε υπονοεί η μαρτυρία των δύο αγγέλων οι οποίοι κατά την ανάληψη Του παρηγορού­σαν τους μαθητές του με τα λόγια: «Γαλιλαίοι, τι στέκεστε και κοιτάτε στον ουρανό; Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε από α­νάμεσα σας στον ουρανό θα επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πηγαίνει εκεί» (Πράξεις Αποστόλων 1,11).

Όμως τη φορά αυτή ο Ιησούς Χριστός δεν θα έρθει στον κόσμο μέσα από ένα γυναικείο σώμα, αλλά ο ερχομός του θα γί­νει σε ένα πνευματικό επίπεδο, όπως άλλωστε καταθέτουν κι οι παλιοί προφήτες. Η σχετική εξήγηση στον Ιάκωβο Λόρμπερ είναι σαφής: «Δεν πρόκειται να γεννηθώ ξανά από μία γυναί­κα όταν θα επιστρέψω, γιατί τούτο εδώ το σώμα θα παραμεί­νει, όπως κι Εγώ ως πνεύμα, μετουσιωμένο σε όλη την αιω­νιότητα, κι επομένως δεν θα χρειαστώ ποτέ πια ένα άλλο σώ­μα από σάρκα και αίμα». Επίσης και ο Λουκάς λέει ότι ο Υιός του Ανθρώπου θα έρθει πάνω σε σύννεφο «με μεγάλη δύνα­μη και λαμπρότητα» (21,27). Η εικόνα του σύννεφου σε συν­δυασμό με την εμφάνιση του Θεού στους ανθρώπους παρου­σιάζεται ήδη στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Έξοδο του Μωυσή λόγου χάρη, «η δόξα του Κυρίου ανεφάνη επί της νεφέλης» (16,10). Στον Ιεζεκιήλ επίσης υπάρχει η φράση «η νεφέλη επλήρωσε την εσωτερική αυλή (του ναού)» (10,3) κι ο προ­φήτης Δανιήλ περιγράφει ένα νυκτερινό όραμα του όπου «μετά των νεφελών του ουρανού ήλθε τις όμοιος με υιόν ανθρώπου» (7,13). II ομοιότητα είναι παραπάνω από εμφανής με την Απο­κάλυψη του Ιωάννη που λέει: «Και είδον, και ιδού νεφέλη λευ­κή, και επί την νεφέλην καθήμενος όμοιος υιού ανθρώπου…» (14,14).

Κατά τη μεταμόρφωση του Ιησού πάνω στο όρος Θαβώρ «ένα φωτεινό σύννεφο σκέπασε» («νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν») τους αποστόλους κι άκουσαν τη φωνή του Θεού να τους μιλά (κατά Ματθαίο 17,5). Όταν ο Παύλος στην πρώτη του Επιστολή προς τους Κορινθίους (10,1) λέει: «Δεν θέλω, αδελφοί, να αγνοείτε το γεγονός ότι οι προπάτορές μας που ακολουθούσαν το Μωυσή ήταν όλοι κάτω από τη νεφέλη» αναφέρεται συνειρμικά στην Έξοδο 13,21 του Μωυσή όπου λέγεται;

«Ο δε Κύριος προεπορεύετο αυτών ως στήλη νεφέλης κατά την ημέραν, διά να τους οδηγεί εις την οδό, και ως στήλη πυ­ρός κατά τη νύκτα, δια να τους φωτίζει» και παρακάτω: «και ευθύς ως εισήρχετο ο Μωυσής εις την σκηνήν, κατήρχετο η στήλη της νεφέλης και ίστατο εις την είσοδον της σκηνής ενώ ο Θεός συνομίλει με τον Μωυσή». Αλλά και στον ψαλμό 99, 7 μαρτυρείται ότι ο Κύριος «ομιλεί προς αυτούς (τους ιερείς μέσα στο ιερό) διά της στήλης της νεφέλης».

Είναι εμφανές ότι «η νεφέλη στο ιερό» σημαίνει την εγκατοίκηση του Θεού μεταξύ των ανθρώπων. Σύμφωνα με τις αποκα­λύψεις στον Λόρμπερ η εγκατοίκηση υπήρχε ήδη την εποχή των πατριαρχών στον πρώτο ναό που κτίσθηκε στη Χανώχ*, ό­που ο Κύριος εμφανιζόταν συχνά σαν μία πυκνή νεφέλη. Στον Λόρμπερ η έκφραση «πάνω στα σύννεφα του ουρανού» σχε­δόν πάντοτε σημαίνει: «συνοδευόμενος από στρατιές αγγέλων». Την ίδια ερμηνεία δίνει κι ο Σβέντενμποργκ, ερμηνεία που έχει την αντιστοιχία της στη Βίβλο στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο 16, 27 όπου ο Ιησούς λέει: «Γιατί ο Υιός του Ανθρώπου θα έρ­θει με όλη τη λαμπρότητα του Πατέρα του μαζί με τους αγγέ­λους του».

Στην εκδήλωση της «λαμπρότητας του Πατέρα» συνάδει ένα σύννεφο αγγέλων που περιβάλλονται από ένα πύρινο φωτο­στέφανο, το λεγόμενο απαύγασμα του Θεού. Κατά βάση πρό­κειται για ένα παρεμφερές φαινόμενο φωτός με αυτό που πα­ρουσιάστηκε κατά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους αποστόλους. Είναι γνωστό ότι όλοι οι άγγελοι περιβάλλονται από μία φωτεινή αύρα, αλλά και οι μακάριες οντότητες στον Ουρανό, όπως λέει ο Δάντης στη «Θεία Κωμωδία», σε ένα υψηλότερο επίπεδο γίνονται αντιληπτές μόνο σαν «πύρινοι αστέρες» ή «φλεγόμενοι τροχοί» επειδή η ακτινοβολία τους καλύπτει σχεδόν πλήρως την ανθρώπινη μορφή τους. Έτσι φαί­νεται ότι ολόκληρη η ύπαρξη τους έχει γίνει φως καθώς «πύ­ρινες αστραπές ξεπηδούν από τα ουράνια σώματα τους».

Ο Ιησούς επέστρεψε στη δόξα και τη λαμπρότητα του Πα­τέρα αφού πρώτα συνένωσε πλήρως την ανθρώπινη φύση του, τον «Υιό του Ανθρώπου» με τη θεϊκή πλευρά της οντότητας του, τον «Υιό του Θεού». Έτσι μπόρεσε να γίνει άρχων σε όλη τη δημιουργία, η οποία είχε προέλθει κάποτε από αυτόν τον ίδιο, αφού είναι ο Λόγος του Θεού. Κι αυτό είναι που αποδί­δεται συμβολικά με την εικόνα ότι «κάθεται δεξιά του Πα­τρός», αλλά στην ουσία η εσωτερική πνευματική οντότητα του Χριστού είναι ο ίδιος ο Πατέρας. Η Βίβλος διδάσκει ότι στην εξουσία του υπόκειται και η μελλοντική κρίση του κόσμου. Στην ευαγγελική αναφορά του Ιωάννη (5, 26-28) λέει ο Ιησούς στους Ιουδαίους: «Γιατί όπως ο Πατέρας είναι πηγή ζωής, έτσι έκανε και τον Υιό πηγή ζωής και του έδωσε την εξουσία να κρίνει τους ανθρώπους, γιατί αυτός είναι ο Υιός του Ανθρώ­που. Μην απορείτε γι’ αυτό. Πλησιάζει ο καιρός που όλοι οι νεκροί* θ’ ακούσουν τη φωνή του κι όσοι έχουν πράξει δίκαια στη ζωή τους θ’ αναστηθούν για να λάβουν μέρος στην και­νούργια ζωή· κι όσοι έπραξαν φαύλα έργα θα αναστηθούν για ν’ αντιμετωπίσουν την καταδίκη».

Και συμπληρώνει σε ένα άλλο σημείο: «Γιατί ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κό­σμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι’ αυτού. Όποιος πιστεύει σ’ αυτόν δεν έχει να φοβηθεί τη θεϊκή κρίση· αυτός όμως που δεν πιστεύει έχει κιόλας καταδικαστεί γιατί δεν πίστεψε στο μονογενή Υιό του Θεού. Και να ποια είναι η καταδίκη: το Φως ήρθε στον κόσμο, οι άνθρωποι όμως αγάπησαν περισσότερο το σκοτάδι παρά το Φως» (3, 17-19).

Στον Ιάκωβο Λόρμπερ λέγεται ότι το δρόμο για την περίλα­μπρη επιστροφή του Ιησού Χριστού θα τον προετοιμάσουν πνευματικά διαδοχικές, διαρκώς μεγαλύτερες αποκαλύψεις: «Πρώτα θα έρθω αόρατος μέσα στα σύννεφα, πράγμα που ση­μαίνει το εξής: θα αρχίσω να πλησιάζω τους ανθρώπους πρώ­τα μέσω πραγματικών ενορατικών, σοφών και νέων αφυπνι­σμένων προφητών. Την εποχή εκείνη θα προφητεύουν και γυ­ναίκες και νέοι άνθρωποι θα έχουν φωτεινά όνειρα, με βάση τα οποία θα ανακοινώνουν στους άλλους τον ερχομό Μου. Πολλοί θα τους ακούσουν και θα βελτιωθούν, όμως ο κόσμος θα τους κατηγορεί σαν τρελούς και φαντασιόπληκτους χωρίς να τους πιστεύει, όπως άλλωστε έγινε και με τους προφήτες.

Επίσης κατά καιρούς θα αφυπνίζω ανθρώπους, στους οποί­ους θα υπαγορεύω μέσα στην καρδιά τους όλα όσα συμβαί­νουν και λέγονται τώρα εδώ παρουσία Μου, κι αυτοί θα τα κα­ταγράφουν.

Όταν η διδασκαλία Μου θα έχει φθάσει με τον τρόπο αυτό στους ανθρώπους με καλή θέληση και ενεργή πίστη και θα έχει ενημερωθεί τουλάχιστον το ένα τρίτο των ανθρώπων, τότε θα εμφανίζομαι ο ίδιος κατά καιρούς, προσωπικά και ορατός (με το μεταμορφωμένο σώμα), σ’ εκείνους που Μ’ αγαπούν πε­ρισσότερο κι έχουν την πιο ισχυρή επιθυμία να επιστρέψω, κα­θώς και απόλυτη και ζωντανή πίστη.

Και Εγώ ο ίδιος θα τους οργανώσω σε κοινότητες, που καμί­α εξουσία στον κόσμο δεν θα μπορεί πια να τους αντισταθεί. Γιατί Εγώ θα είμαι ο στρατηγός τους και ο αιώνιος, ανίκητος ήρωάς τους, θα περάσω δε από κρίση όλους τους νεκρούς και τυφλούς ανθρώπους, τους προσκολλημένους στα εγκόσμια. Και έτσι θα καθαρίσω τη γη από την παλιά της βρωμιά».

Μία άλλη φορά είπε ο Ιησούς στους μαθητές του: …«Προς το τέλος της περιόδου που σας ανέφερα, θα αφυπνίζω όλο με­γαλύτερους προφήτες. Παράλληλα οι κρίσεις θα πληθαίνουν και θα διαρκούν όλο και περισσότερο. Θα γίνονται μεγάλοι σεισμοί και τα στοιχεία της φύσης θα προκαλούν τρομακτικές καταστροφές. Επίσης πόλεμοι, ακρίβεια, πείνα και πολλά άλ­λα δεινά θα έρχονται απανωτά. Επιπλέον θα εξαπλωθούν επι­δημικές αρρώστιες όσο δεν έχει ξαναγίνει στην ανθρωπότητα. Η πίστη με ελάχιστες εξαιρέσεις θα σβήσει, ενώ η αγάπη θα παγώσει τελείως από την ψυχρότητα της αλαζονείας. Προφή­τες και ειδικά σημάδια στο στερέωμα θα προειδοποιήσουν τους ανθρώπους, αλλά οι εγκόσμιοι δοκησίσοφοι θα τα αποδίδουν στις τυφλές δυνάμεις της φύσης, θεωρώντας τα απλά σαν ασυνήθιστα φυσικά φαινόμενα…

…«Στο τέλος, με την (σ.σ. πνευματική) επιστροφή Μου σ’ αυτή τη γη, θα συμβεί η πιο μεγάλη Αποκάλυψη. Πριν από αυ­τό όμως θα προηγηθεί μια τεράστια, τρομακτική κρίση, την οποία θα ακολουθήσει ο γενικός διαχωρισμός των ανθρώπων του κόσμου, μέσω της φωτιάς και των αποτελεσμάτων της. Έτσι στη συνέχεια θα μπορώ να εγκαταστήσω στη γη ένα νέ­ο φυτώριο για αληθινούς ανθρώπους. Από τώρα και μέχρι να συμβεί αυτή η μεγάλη Κρίση, θα περάσουν λιγότερα από δύο χιλιάδες χρόνια. Θα είναι προφανώς η πρώτη τέτοια αλλά συ­νάμα και η τελευταία Κρίση πάνω σε αυτή τη γη. Από εκεί και στο εξής θα έρθει ο παράδεισος στη γη σας…».

Ένα από τα βασικά σημεία της εποχής του τέλους αποτελεί και το «Αιώνιο Ευαγγέλιο» το οποίο θα είναι η νέα καλή αγ­γελία που θα δοθεί από τους ουρανούς σύμφωνα με την απο­κάλυψη του Ιωάννη (14,6): «Και είδα έναν άλλο άγγελο να πε­τάει μεσουρανίς. Είχε ένα αιώνιο, χαρμόσυνο άγγελμα να δια­λαλήσει στους κατοίκους της γης, σε κάθε έθνος και φυλή και γλώσσα και λαό». Για τη νέα αυτή διδασκαλία που κατά βά­ση θα είναι η ίδια που ήδη είχε διδάξει ο Ιησούς στην εποχή του αλλά μόνο στους πιο στενούς μαθητές του – καθότι οι άλ­λοι δεν ήταν ακόμη αρκετά ώριμοι γι’ αυτή – λέει ο ίδιος σε έναν εκχριστιανισμένο Ιουδαίο: «Φίλε μου, η διδασκαλία που σας δίνω τώρα είναι Θεϊκός Λόγος και θα είναι αιώνιος. Επο­μένως κι εκείνοι οι άνθρωποι όταν θα επιστρέψω θα λάβουν την ίδια διδασκαλία που έχετε λάβει κι εσείς από Εμένα. Αλλά εκείνον τον καιρό η διδασκαλία Μου δεν θα δίνεται πια κα­λυμμένη, αλλά εντελώς απροκάλυπτη ως προς την ουράνια και την πνευματική σημασία της. Αυτή ακριβώς θα είναι η Νέα Ιερουσαλήμ, η οποία θα κατέβει από τους Ουρανούς στη γη. Κάτω από το φως της θα γίνει φανερό στους ανθρώπους πό­σο πολύ εξαπατήθηκαν οι πρόγονοι τους από τους ψευδείς δι­δασκάλους και προφήτες».

Και για την εποχή που θα ακολουθήσει μετά δίνει την υπό­σχεση: «Θα ιδρύσω εκεί ένα νέο βασίλειο. Θα είναι βασίλειο της ειρήνης, της ομόνοιας, της αγάπης και της ζωντανής πί­στης. Οι δε άνθρωποι που θα πορεύονται μέσα στο Φως Μου, θα επικοινωνούν διαρκώς με τους αγγέλους του ουρανού και δεν θα νιώθουν πια κανένα φόβο για το θάνατο…».

Και συμπληρώνει σε ένα άλλο σημείο: «Από εκεί και εμπρός η γη θα γίνει πάλι παράδεισος κι Εγώ θα καθοδηγώ τα παιδιά Μου στο σωστό δρόμο». Όλα αυτά ανταποκρίνονται μέχρι κε­ραίας στην αντίληψη που είχαν οι Ισραηλίτες για το Μεσσία τους. Αλλά οι προσδοκίες τους είχαν επικεντρωθεί σε τέτοιο βαθμό στο εγκόσμιο επίπεδο που τελικά παρέβλεψαν ότι οι παλιοί προφήτες μιλούσαν συχνά για τις ταπεινές συνθήκες του πρώτου ερχομού του Κυρίου.

Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης είχαν οραματισθεί τη διπλή έλευση του Μεσσία μέσα από την εικόνα δύο διαφορε­τικών βουνοκορφών. Η εικόνα του δεύτερου ερχομού του «με κάθε ισχύ και δόξα» είχε εντυπωθεί βαθύτερα στο συλλογικό συνειδητό των Ιουδαίων από την εικόνα του πάσχοντος Υιού του Ανθρώπου γιατί ανταποκρινόταν περισσότερο στις προσ­δοκίες τους όσο υπέφεραν υπό το ρωμαϊκό ζυγό.

Σύμφωνα με τον Παύλο αυτός ο κόσμος δημιουργήθηκε διά του Υιού και δια τον Υιό, τον αιώνιο Λόγο. Γι’ αυτό το σκή­πτρο του θα υπάρχει για πάντα: «Η βασιλεία σου είναι για όλους τους αιώνες» και «Εσύ είσαι ιερέας για την αιωνιότη­τα» λένε οι ψαλμοί 145 και 110. Και ο Ησαΐας διατρανώνει: «Η εξουσία θα είναι επί των ώμων αυτού και το όνομα αυτού θα κληθεί “θαυμαστός, σύμβουλος, δύναμις, ήρως, Πατήρ αιώ­νιος, Άρχων ειρήνης”» (9, 5).

* * *

Αναλυτικότερες διευκρινήσεις σχετικά με τον ερχομό του Χριστού

Καταγραφή της Μπέρτα Ντούντε στις 3.2.1964

«Θέλω να σας δώσω μια μεγάλη διαφώτιση για το πνεύμα σας που θα σας βοηθήσει στην τελείωση της ψυχής σας. Θα σας προσφέρω την πρόσβαση σε ένα πεδίο στο οποίο δεν θα μπο­ρούσατε ποτέ να εισχωρήσετε χωρίς την επενέργεια του Πνεύ­ματος Μου. Γιατί θα σας εισάγω σε έναν κόσμο, από τον οποίο μόνο ο πνευματικά αφυπνισμένος άνθρωπος μπορεί να έχει μία άποψη, δεδομένου ότι προϋποτίθεται μια ορισμένη γνώση κά­ποιων πραγμάτων που διαφορετικά οι άνθρωποι τα αγνοούν.

Σας έχω δώσει την υπόσχεση ότι θα επιστρέψω στη γη όταν έρθει η ημέρα του τέλους. Αλλά αυτή η υπόσχεση γέννησε μέ­σα σας τις πιο διαφορετικές αντιλήψεις χωρίς να βρείτε όμως την ερμηνεία που ανταποκρίνεται στην Αλήθεια. Γιατί ακρι­βώς αυτό το γεγονός της επιστροφής Μου στη γη – όπως και η αρπαγή των δικών Μου – ερμηνεύεται με τόσο διαφορετι­κούς τρόπους και τοποθετείται σε τόσους διαφορετικούς χρό­νους ώστε έχουν προκύψει πάρα πολλές λανθασμένες αντιλή­ψεις που θέλω εδώ να διορθώσω.

Η επιστροφή Μου στη γη δεν θα συμβεί σωματικά ώστε το “πόδι Μου ν’ ακουμπήσει αυτή τη γη”, αλλά θα εμφανιστώ με το πνευματικό Μου σώμα, ακολουθούμενος από ανώτατες φω­τεινές οντότητες και θα Με δουν όλοι όσοι είναι δικοί Μου. Αλλά όποιος έχει ταχθεί με τον αντίμαχο Μου, δεν θα μπορεί ποτέ να Με δει μέσα σε όλη Μου τη δόξα, μια και το σκοτάδι δεν θα έχει ποτέ τη δυνατότητα να δει το Φως, γιατί τότε οι άνθρωποι θα αφανίζονταν εντελώς καθώς δεν μπορούν να αντέ­ξουν το Φως που ακτινοβολώ. Θα έρθω έτσι λοιπόν στη γη, κρυμμένος μέσα στα σύννεφα ακόμη και για τους δικούς Μου. Ωστόσο αυτοί θα είναι σε θέση να αντέξουν την πληρότητα του Φωτός και θα Με ζητωκραυγάζουν απέραντα ευτυχισμένοι όταν θα Με δουν να έρχομαι με τις στρατιές των αγγέλων, γιατί θα τους ανοίξω τα μάτια για να το δουν.

Επομένως είναι λάθος να λέει κανείς ότι θα Με δουν όλοι όταν θα έρθω να κρίνω τους ζωντανούς και τους νεκρούς. Διό­τι η “Κρίση” θα γίνει διαφορετικά, δεν πρόκειται δηλαδή το κά­θε άτομο χωριστά να δώσει λόγο σ’ Εμένα, αφού Εγώ γνωρίζω κάθε μεμονωμένη ψυχή και ξέρω σε ποιον ανήκει. Και η τελι­κή Κρίση πάνω σε αυτή τη γη συνίσταται στο ότι ολόκληρη η γη αναπλάθεται και αποσυντίθεται στα δημιουργήματα α­πό τα οποία συνετέθη, προκειμένου να απελευθερωθούν όλα τα πνευματικά στοιχεία που είναι φυλακισμένα μέσα τους για να μπορέσουν να λάβουν νέα μορφή. Γι’ αυτό η αποσύνθεση σημαίνει το θάνατο για τους ανθρώπους εκείνους που απέτυχαν κατά την τελευταία ευκαιρία που τους δόθηκε για να απο­δείξουν τον προσανατολισμό της θέλησης τους πάνω στη γη και υποδουλώθηκαν στον αντίπαλο Μου. Αυτοί τότε βλέπουν το θάνατο με τα μάτια τους και δεν μπορούν να ξεφύγουν, πράγ­μα που τους φέρνει σε φρίκη και απόγνωση. Ωστόσο, πριν συμ­βεί αυτή η πράξη της τελικής καταστροφής οι δικοί Μου θα ανυψωθούν. θα έρθω Εγώ ο Ίδιος για να τους πάρω. Θα μπο­ρέσουν να Με δουν όπως θα κατεβαίνω αιωρούμενος από τα ύψη προς το μέρος τους, θ’ απλώσουν με λαχτάρα τα χέρια τους σ’ Εμένα, με ιαχές και φλογερή αγάπη για Μένα και Εγώ θα τους τραβήξω κοντά Μου, θα τους αρπάξω και θα τους σηκώσω στα ύψη και τότε θα βιώσουν μια εμπειρία που είναι ενάντια σε όλους τους νόμους της φύσης.

Κι αυτή την υμνολογία των δικών Μου θα την αντιληφθούν οι άλλοι άνθρωποι, χωρίς να μπορούν στην αρχή να την εξη­γήσουν, επειδή οι ίδιοι δεν θα βλέπουν τίποτα, με αποτέλεσμα να τους καταλάβει τότε μια αγωνία, που θα μετατρέπεται όλο και πιο πολύ σε απέραντο τρόμο και πανικό, καθώς θα διαπιστώνουν την ξαφνική εξαφάνιση των δικών Μου και δεν θα μπορούν να την εξηγήσουν.

Θα υπάρχει γύρω βέβαια ένα αστραφτερό φως, το οποίο όμως για εκείνους θα είναι ανυπόφορο, αλλά δεν θα έχουν πια πολύ χρόνο για να σκεφτούν, γιατί αμέσως ακολουθεί η τελευταία στιγμή του τέλους. Το αστραφτερό φως θα το διαδεχθεί ένα σχε­δόν αδιαπέραστο σκοτάδι που θα φέρει τους ανθρώπους σε από­γνωση. Και τότε θα ακολουθήσουν εκρήξεις, φωτιά θα ξεπη­δάει από παντού, η γη θα ανοίξει στα δύο, έτσι που κανένας δεν θα μπορέσει να γλυτώσει και θα τους καταπιεί η γη.

Ανάμεσα στην αρπαγή των δικών Μου και σε αυτή την τε­λευταία καταστροφή, δεν μεσολαβεί πολύς χρόνος, γιατί αλ­λιώς η ανύψωση τους θα ανάγκαζε τους υπόλοιπους ανθρώ­πους να πιστέψουν. Μια τέτοια πίστη όμως θα ήταν χωρίς κα­θόλου αξία γιατί θα απόκλειε μια ελεύθερη απόφαση από πλευράς τους. Εξ άλλου είχαν προηγουμένως αρκετό χρόνο στη διάθεση τους για ν’ αποφασίσουν ελεύθερα, μαζί με συ­νεχείς προειδοποιήσεις και παραινέσεις. και επιπλέον ο καθένας που θα συνετίζεται πριν έρθει ακόμη το τέλος, θα γίνει επί­σης δεκτός. Θα περάσει στον άλλο κόσμο πριν τη διάλυση της γης ώστε θα βοηθηθεί εκεί να προχωρήσει παραπέρα.

Αυτή η πράξη της ανύψωσης είναι εντελώς αντίθετη με τους νόμους της φύσης, αλλά μπορώ να τους θέσω εκτός ισχύος σε αυτή την περίπτωση, γιατί κάτι τέτοιο δεν μπορεί πια να βλά­ψει κανενός την ψυχή, Επίσης, ο “ερχομός Μου μέσα στα σύν­νεφα” δεν εξαναγκάζει κανέναν να πιστέψει, δεδομένου ότι εκεί­νοι οι άνθρωποι που Με βλέπουν, έχουν ήδη κατακτήσει την α­νάλογη ψυχική ωριμότητα, ώστε τότε πλέον να βιώνουν την εκπλήρωση όσων είχαν ήδη ακλόνητα πιστέψει από πριν και γι’ αυτό το λόγο προσδοκούσαν καθημερινά την επιστροφή Μου.

Αλλά ως προς τα τελευταία γεγονότα σπάνια μπορεί να δο­θεί μια σωστή εξήγηση στους ανθρώπους, γιατί όλοι έχουν ήδη σχηματίσει μια εικόνα μέσα στο μυαλό τους και δεν είναι δια­τεθειμένοι να αλλάξουν γνώμη. Είναι αδύνατον η ανύψωση να συμβεί πολύ πρωτύτερα, επειδή ένα τέτοιο υπερφυσικό γεγονός θα υποχρέωνε αναγκαστικά τους ανθρώπους να αλλάξουν τον τρόπο της σκέψης τους. Και το τέλος αυτής της γης σημαίνει επίσης το τέλος όλων των ανθρώπων που ζουν ακόμη εκεί. Αυ­τό το τέλος θα το ζήσουν και οι δικοί Μου, μόνο που θα βρί­σκονται σε μια κατάσταση όπου δεν θα αισθάνονται θλίψη, παρ’ όλο που θα μπορούν να παρακολουθήσουν την όλη δια­δικασία, διότι είναι αυτή η θέληση Μου. Γιατί αφού τώρα πι­στεύουν απόλυτα, τους αξίζει να βιώσουν τη δύναμη και τη λαμπρότητα Μου, θα μπορούν δε να δουν επίσης την τεράστια στρατιά των αγγέλων που Με περιτριγυρίζουν. Έτσι θα είναι τώρα άξιοι να γίνουν οι πατριάρχες που θα ζωντανέψουν τη Νέα Γη, πράγμα που βέβαια θα είναι για Εμένα το έργο μιας στιγμής, το να δώσω δηλαδή πάλι μια νέα εξωτερική μορφή σε όλα τα απελευθερωμένα πνευματικά στοιχεία για την πε­ραιτέρω ωρίμασή τους. Οι ίδιοι οι άνθρωποι όμως δεν θα έχουν καμία αίσθηση του χρόνου μέχρι να τοποθετηθούν ξανά πάνω στη Νέα Γη. Θα βρίσκονται ακόμη μέσα στο παλαιό σάρ­κινο σώμα τους, το οποίο όμως θα είναι πλέον κατά το πλεί­στον πνευματοποιημένο. Αυτό το γεγονός θα πρέπει επίσης να αναφερθεί, προκειμένου να αντικρουστεί η λανθασμένη αντί­ληψη ότι στη Νέα Γη θα ζουν εντελώς πνευματοποιημένα όντα. Γιατί και η Νέα Γη επίσης έχει τον προορισμό να λειτουργεί σαν σταθμός στην ανοδική εξέλιξη των όντων, ως εκ τούτου οι παλαιοί νόμοι θα έχουν την ισχύ τους και εκεί.

Τα έκπτωτα πνεύματα θα διανύσουν όλη την πορεία μέσα από τη Δημιουργία μέχρι να φθάσουν στη βαθμίδα του ανθρώ­που όπου ο καθένας θα πρέπει να περάσει την τελευταία δο­κιμασία της θέλησης του. Στην αρχή η δοκιμασία αυτή θα στέ­φεται πάντα με επιτυχία, επειδή θα εκλείπουν οι πειρασμοί από πλευράς του αντίθεου, αφού θα είναι δέσμιος για μεγάλο διά­στημα και αφού οι άνθρωποι θα είναι γεμάτοι αγάπη, άρα θα επιτυγχάνουν την άμεση σύνδεση μαζί Μου, με αποτέλεσμα να φθάνουν πολύ γρήγορα στην πλήρη ωριμότητα.

Μην παρασύρεστε λοιπόν από λανθασμένες θεωρίες κι έτσι να παραμελείτε ή να αναβάλετε την καλλιέργεια της ψυχής σας, γιατί η προθεσμία θα τηρηθεί όπως και η ημέρα που θα έρθω μέσα στα σύννεφα και με αυτή την ημέρα θα έρθει η τε­λευταία κρίση πάνω σε αυτή τη γη».

Η αιτιολόγηση της καταστροφής και της ανάπλασης της Γης. Τι είναι η κόλαση

Καταγραφή της Μπέρτα Ντούντε στις 12.5.1957

13912827_1304836519624571_6674311405031131591_n«Η κατάσταση των πλασμάτων που έχουν πέσει πάρα πολύ χαμηλά Με πονάει και δεν παύω να τους δίνω ένα χέρι σωτη­ρίας για να μπορέσουν ν’ ανέβουν πάλι ψηλά και τραβάω προς τα πάνω την κάθε ψυχή που το πιάνει γερά, γιατί με αυτό απο­δεικνύει τη θέληση της να ξεφύγει από την άβυσσο και ως εκ τούτου δικαιούται να βιώσει τη σπλαχνικότητα του προαιώ­νιου Πατέρα της. Αλλά ανάμεσα σε αυτά τα πλάσματα, τα πε­σμένα πολύ χαμηλά, υπάρχουν επίσης εκείνα που Μου εναντιώνονται σε τέτοιο μεγάλο βαθμό που δεν αφήνουν περιθώ­ρια σωτηρίας.

Η θέληση τους δεν έχει δείξει το παραμικρό δείγμα βελτίω­σης και η πνευματική τους ουσία έχει σκληρύνει τόσο που έχει γίνει σχεδόν συμπαγής. Εκεί λοιπόν δεν απομένει άλλη δυνα­τότητα βοήθειας από το να φυλακιστούν πάλι όλα αυτά τα πνεύματα μέσα στην ύλη. Επομένως η εκ νέου φυλάκιση απο­τελεί πάλι μια εκδήλωση της ευσπλαχνίας Μου, μια που δίχως αυτήν η ψυχή δεν θα μπορούσε να φθάσει ξανά στο επίπεδο εκείνο της ενανθρώπισης όπου θα πρέπει να υποβληθεί σε δο­κιμασία η θέληση της, έτσι ώστε σε περίπτωση επιτυχίας να ανταμειφθεί με την αιώνια ζωή. Η εξελικτική πορεία στο πνευ­ματικό βασίλειο πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα στα πλαίσια της θείας Τάξης Μου, δεν μπορεί να γίνεται υπερπήδηση κα­μιάς βαθμίδας της. Και αυτό ισχύει τόσο για το στάδιο της αυτοσυνείδητης υπόστασης πάνω στη γη, όσο και για την εξέλι­ξη στο υπερκόσμιο πεδίο.

Πάντοτε είναι η θέληση του ανθρώπου που παίζει τον καθο­ριστικό ρόλο. Εάν ο άνθρωπος κάνει εντελώς κακή χρήση της, είμαι υποχρεωμένος να δεσμεύσω τα πνευματικά στοιχεία του και να τα αφήσω να περάσουν μέσα από τα υλικά δημιουργή­ματα αυτής της γης υπό ένα καθεστώς αναγκαστικής υποτα­γής στους φυσικούς νόμους. Κι αυτό γιατί δεν είναι βέβαια επιθυμία Μου τα πλάσματα Μου να παραμείνουν εσαεί μέσα σε μια εξαιρετικά βασανιστική και δυστυχισμένη κατάσταση.

Τα νέα δημιουργήματα που προβάλλουν συνεχώς στο σύ­μπαν και η χωρίς ανάπαυλα γέννηση και θάνατος στη φύση, φανερώνουν τη διαρκή εναλλαγή των εξωτερικών μορφών που φιλοξενούν μέσα τους τα πνευματικά στοιχεία κατά την ανο­δική τους εξέλιξη, ενώ πλησιάζουν όλο και πιο κοντά στην τε­λική βαθμίδα, όπου θα λάβουν τη μορφή ενός ανθρώπου αυ­τής της γης. Αλλά τα πνεύματα εκείνα που κατρακύλησαν πά­λι ως το πιο κατώτατο βάθος ή εκείνα που βρίσκονται ήδη εκεί κάτω εδώ και αιωνιότητες πρέπει υποχρεωτικά να ενσωματω­θούν μέσα στην πιο σκληρή μορφή ύλης προκειμένου να αρχί­σουν την εξελικτική τους πορεία προς τα πάνω. Δεν μπορούν, με άλλα λόγια, να ενσωματωθούν μέσα σε ήδη υφιστάμενα δημιουργήματα, τα οποία χρησιμεύουν ως διαμονή στα πιο ώριμα πνευματικά στοιχεία. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να υπερ­πηδηθεί η πρώτη φάση του εγκλεισμού στην ύλη. Και αυτό για­τί η εξέλιξη του κάθε πλάσματος πρέπει ν’ αρχίσει από εκείνη την εξωτερική μορφή που ανταποκρίνεται στην άκαμπτη αντί­σταση που προβάλλει απέναντι Μου, δηλαδή από μια μορφή σκληρής ύλης, γιατί έτσι καθορίζει ο νόμος της Τάξης Μου.

Και αυτός είναι ο λόγος που πρέπει κάθε τόσο, μετά από με­γάλες χρονικές περιόδους, να γίνονται νέα δημιουργήματα στον κόσμο για να κατοικηθούν από αυτά τα πνεύματα. Από την άλλη πλευρά πρέπει επίσης τα δημιουργήματα από σκλη­ρή ύλη που υφίστανται εδώ και ασύλληπτα τεράστιο χρόνο να διαλυθούν κάποτε για να απελευθερωθούν τα συστατικά μέ­ρη των πνευμάτων που είναι έγκλειστα εκεί μέσα προκειμένου να συνεχίσουν κι αυτά την εξέλιξη τους μέσα σε πιο χαλαρές μορφές ύλης. Είναι βέβαια πελώρια τα διαστήματα που τα α­κολουθεί μια τέτοια ολική καταστροφή και στη συνέχεια ο σχηματισμός νέων υλικών δημιουργημάτων. Έτσι σαν συνέ­πεια η διάρκεια αυτών των διαστημάτων ως επί το πλείστον δεν μπορεί να εξακριβωθεί αποδεδειγμένα από τους ανθρώ­πους. Επιπλέον είναι ελλειπείς οι γνώσεις τους γι’ αυτή την ανέλιξη των πνευμάτων, για τον ουσιαστικό προορισμό όλης της ύλης και για τις φρικτά μαρτυρικές καταστάσεις που περ­νά το πνευματικό στοιχείο μέσα στην ύλη, μολονότι η λέξη “κόλαση” είναι γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Ωστόσο τι σημαίνει πραγματικά αυτή η έννοια δεν το ξέρουν, διαφορετικά θα πίστευαν πιο εύκολα στην ολική ανάπλαση της γης και των κτισμάτων της. Αλλά ούτε πρόκειται βέβαια να βρουν πο­τέ αποδείξεις για όλα αυτά.

Ένας στοργικός και σπλαχνικός Θεός όμως, προσπαθεί με κάθε τρόπο να σώσει τα πλάσματα Του και δεν τα εγκαταλεί­πει για πάντα μέσα στο έρεβος. γιατί η αγάπη και η ευσπλα­χνία αποτελούν το προαιώνιο Είναι Μου, που δεν πρόκειται να αλλάξει στους αιώνες των αιώνων. Θα αγαπώ και θα ευσπλαχνίζομαι αδιάκοπα τα πλάσματα Μου που έχουν καταπέ­σει σε απύθμενα βάθη και γι’ αυτό θα βρίσκω διαρκώς νέους τρόπους και δρόμους για να τα γλυτώσω από την άβυσσο.

Πριν πάντως συμβεί μια νέα φυλάκιση στην ύλη 9α κατα­βληθεί κάθε προσπάθεια από Εμένα και από τους πνευματι­κούς βοηθούς Μου, προκειμένου οι ψυχές να πάρουν τουλά­χιστον στο πνευματικό βασίλειο το δρόμο προς τα ύψη, ώστε να γλιτώσουν από τη μαρτυρική μοίρα ενός νέου εγκλεισμού στην ύλη. Αλλά ο κάθε άνθρωπος αποφασίζει τελικά μόνος του με τη θέληση του και, όπως είναι η θέληση, είναι και η μοίρα του. Πάντως το απελευθερωτικό σχέδιο Μου πραγμα­τώνεται σταθερά και δεν πρόκειται να αποτύχει. Κάποτε θα πετύχω τον στόχο που έχω θέσει και κάποτε το έρεβος θα αφή­σει ελεύθερους όλους τους κρατούμενους του, γιατί η αγάπη Μου δεν παύει ποτέ και σ’ αυτήν κανένα πλάσμα δεν μπορεί να αντισταθεί για πάντα.

Αμήν»

* * *

Εκείνοι που χάρη στην επέμβαση του Χριστού θα ξεφύγουν από το τέλος της σημερινής ανθρωπότητας – που σημειωτέον θα το προκαλέσουν από μόνοι τους οι άνθρωποι προβαίνοντας σε παρακινδυνευμένα πειράματα στο εσωτερικό του γήινου φλοιού – θα είναι στη συνέχεια:

Οι κάτοικοι της Νέας Γης

 

«Όταν με τη θέληση Μου και τη δύναμη Μου θα καταστρα­φεί αυτή γη, δηλαδή όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί της, τότε θα φανεί ποιος μπορεί να θεωρηθεί στ’ αλήθεια λυτρωμένος· για­τί μόνο οι αληθινά λυτρωμένοι θα επιζήσουν του τέλους και θα μπορούν να περάσουν στον παράδεισο που θα εγκαταστή­σω στην νέα γη. Γιατί για να επιζήσει κανείς από αυτή την τε­λευταία πράξη της καταστροφής, πρέπει απαραίτητα να έχει απόλυτη πίστη σε Εμένα, στον Ιησού Χριστό και απόλυτη αφο­σίωση, δηλαδή πρέπει ως προϋπόθεση να έχει πάρει πλήρως τις αποστάσεις του από τον αντίπαλο Μου. Η απαραίτητη προ­ϋπόθεση για να επιβιώσει κανείς είναι να κατέχει την ελευθερία που εξαγόρασε για τους ανθρώπους ο Ιησούς με το θάνα­το Του στο σταυρό. Μόνο όποιος έχει λυτρωθεί χάρη στο αί­μα Του θα μπορεί να κατοικεί στη νέα γη, γιατί εκεί ο Σατανάς δεν έχει πια καμιά εξουσία κι Εγώ μπορώ να παραβρίσκο­μαι στο μέσον των δικών Μου ανθρώπων, καθότι θα έχει επανέλθει η κατάσταση που επικρατούσε αρχικά στην πνευ­ματική δημιουργία.

Εννοείται ότι τη λύτρωση που εξασφάλισε ο Ιησούς Χριστός μπορούν να τη χαρούν και προηγουμένως οι άνθρωποι που αποσύρω από τη γη πριν έρθει οριστικά το τέλος. Θα είναι κι αυτοί ευδαίμονες κάτοικοι του βασιλείου Μου, όπου καμία κακή δύναμη δεν μπορεί πια να τους βλάψει ή να τους δοκι­μάσει, για το λόγο ακριβώς ότι έχουν ελευθερωθεί από αυτήν. Αλλά κι οι άνθρωποι που θα κατοικούν στη νέα γη θα απολαμ­βάνουν την ίδια ευδαιμονία, με απόλυτη ελευθερία, γεμάτοι φως και δύναμη παρ’ όλο που θα βρίσκονται σε γήινες σφαί­ρες. γιατί οφείλουν να γίνουν οι πατριάρχες του νέου ανθρώ­πινου γένους καθώς έχουν χρέος να βοηθήσουν τους απόγο­νους τους να βρουν την τέλεια λύτρωση και κατ’ επέκταση όλες τις επόμενες γενεές που θα περάσουν από τη γη μέχρι που να πνευματοποιηθούν τα πάντα.

Καθώς οι πρώτοι άνθρωποι θα είναι οι ίδιοι λυτρωμένοι, θα μπορούν να επιδράσουν πολύ ευνοϊκά στους απογόνους τους όπως και στα πνευματικά στοιχεία που θα είναι ακόμη έγκλει­στα μέσα στα δημιουργήματα της νέας γης. Για το λόγο αυτό εκείνα τα πνευματικά στοιχεία θα μπορούν να εξελιχθούν πο­λύ ταχύτερα μέσα από τα βασίλεια της φύσης. Γιατί πρέπει να αξιοποιηθεί καλά ο χρόνος, όσο ο αντίπαλος Μου είναι φυλα­κισμένος κι αδρανής, αφού δεν έχει καμία πρόσβαση στους αν­θρώπους της γης, καθώς η δύναμη και το φως των “λυτρωμέ­νων” είναι τόσο ισχυρά που του είναι αδύνατο να τους πλη­σιάσει. Ακριβώς όπως στην τελευταία περίοδο πριν το τέλος, η ασύδοτη δράση του ήταν εμφανής, και όπως επίσης χρησι­μοποιούσε όλη του την επιρροή για να παρασύρει τους ανθρώ­πους στο χάος, έτσι τώρα αντίστοιχα στη γη θα κυριαρχεί απο­κλειστικά το θεϊκό στοιχείο με την επιρροή του. Οι πάντες θα τείνουν προς τα ύψη και θα φτάνουν εκεί με μεγάλη ευκολία επειδή δεν θα υπάρχει καμία αντίρροπη δύναμη για να τους εμποδίσει· γιατί από το απολυτρωμένο ανθρώπινο γένος θα γεννιούνται άνθρωποι που θα είναι επίσης γεμάτοι με αγάπη και μέσα τους συνεπώς θα κυριαρχεί η θεϊκή αρχή· έτσι θα ωριμάζουν τελείως μέσα σε πολύ λίγο χρόνο κι όταν θα τε­λειώνει η γήινη ζωή τους θα μπορούν να περάσουν στο φω­τεινό Μου βασίλειο.

Αμήν»

 

 Δεν πρέπει ν’ αφήνεται ανεκμετάλλευτη η θυσία του Χριστού στο σταυρό

 Καταγραφή της Μπέρτα Ντούνε στις 7.10.1957

p_garden«Ακόμη και τα πάθη Μου και ο θάνατος Μου στο σταυρό μπορεί να ήταν μάταια για σας προσωπικά, μπορεί δηλαδή η θυσία στο σταυρό να έγινε άδικα για εσάς συγκεκριμένα που δεν σας κάνει καμία εντύπωση, αφού δεν αναγνωρίζετε τον Ιησού Χριστό ως θεϊκό Λυτρωτή· γιατί γνωρίζετε απλά για τον “άνθρωπο Ιησού”, χωρίς να δέχεστε όμως ότι είχε μια Θεία –πνευματική αποστολή. Έτσι όμως εξαιρείτε μόνοι σας τον εαυ­τό σας από εκείνους για τους οποίους πραγματοποιήθηκε το έργο της λύτρωσης.

Γιατί πρέπει να στραφείτε συνειδητά σ’ Αυτόν αν θέλετε να έχετε μερίδιο στις χάρες που εξασφάλισε το λυτρωτικό έργο του. Η “λύτρωση” εξαρτάται από σας τους ίδιους, αν και Ε­γώ πέθανα για όλους εξίσου τους ανθρώπους στο σταυρό. Αυ­τό όμως που δεν ξέρετε οι άνθρωποι είναι ότι είσαστε δέσμιοι, ότι χωρίς τη λύτρωση μέσω του Ιησού Χριστού δεν θα μπο­ρέσετε ποτέ να χαρείτε την ελευθερία που είναι όλο φως και δύναμη, παρά θα παραμείνετε και άλλο δέσμιοι ακόμη και αν περάσουν αιωνιότητες. Γιατί αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι η κατάσταση της ανελευθερίας, της αδυναμίας και της έλλει­ψης φωτός δεν μπορεί ποτέ να μεταβληθεί με άλλο τρόπο, παρά μέσα από κείνον το δρόμο που περνάει από το Γολγο­θά.

Ακόμη και αν αρνείσθε τον Ιησού Χριστό ως θεϊκό Λυτρω­τή ή και αν αδιαφορείτε για το έργο Του, μόνο απ’ Αυτόν εξαρ­τάται για πόσο διάστημα θα παραμείνετε στην κατάσταση της δυστυχίας. Βέβαια η ύπαρξη σας ως άνθρωποι δεν σας φαίνε­ται τόσο δυστυχισμένη και γι’ αυτό δεν ψάχνετε να βρείτε τον Ένα και Μοναδικό που μπορεί να σας προσφέρει μια ευτυχι­σμένη μοίρα. Όμως η ύπαρξη σας στη γη δεν κρατάει πολύ και τότε πια θα συνειδητοποιήσετε τι μαρτύριο σημαίνει το να εί­ναι κανείς δέσμιος. Γιατί τότε σας αφαιρείται η δύναμη που είχατε για να ζήσετε ως άνθρωποι, εάν δεν βρεθείτε μάλιστα φυλακισμένοι μέσα στη συμπαγή ύλη, ώστε να πρέπει επιπλέ­ον να υποστείτε και τα μαρτύρια μιας τέτοιας φυλάκισης. Ωστόσο όσο έχετε ακόμη τη συνείδηση του εαυτού σας υπάρ­χει ακόμη η δυνατότητα να καλέσετε εκούσια τον Ιησού Χρι­στό για να σας ελευθερώσει είτε σε αυτή τη γη είτε πλέον στον άλλον κόσμο, εάν βέβαια δεν σας κλείσει μέσα του το ακρό­τατο σκοτάδι.

Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν η Αγάπη Μου προσπαθεί ακατάπαυ­στα να στρέψει τις σκέψεις σας σ’ Εκείνον μέσα στον οποίο ενσαρκώθηκα Εγώ ο ίδιος με σκοπό να σας σώσω. Δεν θα πά­ψω να προσπαθώ να σας παρουσιάσω το θάνατο του Ιησού, γι’ αυτό θα φροντίζω πάντα ώστε να γίνεται αναφορά στο λυ­τρωτικό Του έργο και να δίνονται οι σχετικές γνώσεις σε σας που βρίσκεστε πολύ μακριά από το σταυρό του ώστε δεν δί­νετε παρά ελάχιστη ή και καθόλου σημασία σε όλα όσα σχε­τίζονται μαζί του.

Στον καθένα από σας κάποια στιγμή στη ζωή του θα μιλήσει κάποιος για τον Χριστό και θα του υπενθυμίσει την ύπαρξη Του, ο καθένας σας μπορεί να κάνει τις σκέψεις του γύρω από αυτά που του έχουν ειπωθεί για τον Ιησού Χριστό και το λυτρωτικό Του έργο. Έτσι ο καθένας μπορεί να πάρει θέση απέναντι Του όπως θέλει. Το ποια θέση όμως θα πάρει είναι καθοριστικό για την ύπαρξη του για ατέλειωτο χρονικό διάστημα ή ακόμη και για την αιωνιότητα. Γιατί μπορεί να πρέπει να υπομένει για ατέλειωτο ακόμη διάστημα τον παι­δεμό και τη φυλάκιση. Αλλά και αντίθετα μπορεί επίσης να γίνει για πάντα ελεύθερος και να απολαμβάνει φως, δύναμη και μακαριότητα, ευχαριστώντας το θεϊκό Ελευθερωτή του για τη σπλαχνική Του αγάπη που εξαγόρασε την ελευθερία του και τον επανέφερε πάλι στην πρωταρχική του μακάρια κατάσταση.

Κανένας άνθρωπος δεν θα αποφύγει την απόφαση αυτή και ο κάθε άνθρωπος προετοιμάζει από μόνος του τη μελλοντική του μοίρα. Ωστόσο η Αγάπη Μου βοηθάει διαρκώς τον καθέ­να να αποφασίσει σωστά, δίνοντας του κάθε τόσο ορισμένες υποδείξεις, ώστε κανείς να μην μπορεί να πει ότι είχε μείνει σε άγνοια και δεν γνώριζε τι θα τον βοηθούσε να βρει τη λύ­τρωση. Αλλά η Αγάπη Μου δεν ορίζει τη θέληση σας· αφού διαλέξατε εθελοντικά την κατάσταση της δυστυχίας, επομέ­νως πρέπει πάλι εθελοντικά να επιδιώξετε να γλιτώσετε απ’ αυτήν.

Συνεπώς λοιπόν το να λυτρωθείτε από τον Χριστό προϋ­ποθέτει τη δική σας ελεύθερη θέληση. Γιατί διαφορετικά θα είχε ήδη λυτρωθεί ολόκληρος ο κόσμος και τίποτα πλέον δεν θα βρισκόταν σε κατάσταση ανελευθερίας και αδυναμί­ας, αφού το έργο της λύτρωσης έγινε για όλους τους ανθρώ­πους.

Αλλά είναι η δική σας θέληση που αξιοποιεί τις χάρες που εξασφάλισε αυτό το λυτρωτικό έργο, όταν ομολογείτε ελεύθε­ρα την πίστη σας σ’ Αυτόν που πέθανε για σας στο σταυρό. Όταν δηλαδή αναγνωρίζετε Εμένα τον Ίδιο στον Ιησού Χριστό και θέλετε να έχω πεθάνει και για δική σας χάρη.

Τότε θα ελευθερωθείτε όντως από την κατάσταση της δέ­σμευσης, θα φύγετε απολυτρωμένοι από αυτή τη γη και θα μπορέσετε να περάσετε στο βασίλειο εκείνο όπου θα έχετε τη δυνατότητα να δράτε με απεριόριστο φως και δύναμη και να είσαστε μακάριοι.

Αμήν»

***

«Οτιδήποτε συμβαίνει και θα συμβεί ακόμη στο μέλλον, είναι υπολογισμένο και καθορισμένο από ψηλά και έχει ένα βαθύτατα ιερό σκοπό. Όποιος όμως είναι μαζί Μου, στην καρδιά του, στην αγάπη και στη θέληση, αυτόν δεν πρόκειται να τον βλάψει ποτέ ο κόσμος, όσο κακός και αν είναι».

“Μεγάλο Ευαγγέλιο του Ιωάννη”

Ελληνική Βιβλιογραφία

Λόρμπερ Γιάκομπ: «Η εσωτερική ερμηνεία των Ευαγγελίων»

«Η πατρίδα της ψυχής»

«Γη και Σελήνη»

«Θεός και Δημιουργία»

«Δώρα του Ουρανού»           

«Τα παιδικά χρόνια του Ιησού»

«Η επιστολή του Παύλου προς τους Λαοδικείς»

«Η επιστροφή του Χριστού»

«Ο δρόμος προς την πνευματική αναγέννηση»

Ντούντε Μπέρτα: «Το πέρασμα στην νέα πνευματική εποχή»

«Η γέννηση της νέας γης»

Ζέλτμαν Μαξ; «Η άγνωστη ζωή του Ιησού»

«Η ανάσταση και η νέα ζωή μέσα στον άνθρωπο»

Καχίρ Μ.: «Προφητείες γύρω από το 2000»

 

Συλλογή προφητειών: «Το μέλλον είναι τώρα»

Σβέντενμποργκ Εμάνουελ: «Περί Ουρανού και των Θαυμα­στών αυτού πραγμάτων»,

Εκδόσεις Πύρινος Κόσμος

 

«Φιλοκαλία ιερών νηπτικών», Εκδόσεις το Περιβόλι της Πα­ναγίας

 

«Η Καινή Διαθήκη», Ελληνική Βιβλική Εταιρία

 

«Ωριγένης» Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων, Εκδόσεις Απο­στολικής Διακονίας

* Σ.σ. Ο χωρισμός της Αγάπης από τη Θεότητα στον οποίο αναφέρεται αυτή η απο­κάλυψη θα πρέπει να εννοηθεί σαν μία απαραίτητη διαδικασία μέσα στο πλαίσιο της πολικότητας της δημιουργίας, καθώς μέσα στον ίδιο τον Θεό η Αγάπη δεν χωρίστη­κε ούτε χωρίζεται ποτέ από τη Σοφία της, δηλαδή την Αγιότητα.

1 Πριν την ενανθρώπισή του ο Θεός κατοικούσε μέσα σε απροσπέλαστο Φως και δεν ήταν ορατός για κανένα δημιουργημένο ον. Ακόμη και τα πιο αγνά αγγελικά πνεύματα μπορούσαν να τον δουν μόνο σαν ένα ήλιο. Όμως από προαιώνια ο Θεός ως οντότητα και όπως ο ίδιος βλέπει τον καυτό του είναι ένας Άνθρωπος («Μ.Ε.Ι.») κατ’ εικόνα του οποίου δημιουργήθηκε κατόπιν ο άνθρωπος με άλφα μικρό ( ‘Μωυσή Α’ 1,27).

2 Σ.τ.μ. : Όπως π.χ. στην περίπτωση του Βούδα, του Πλάτωνα κ.ά.

* Βλ. το κεφάλαιο «Το σχέδιο της Επανόδου στην Πνευματική Πατρίδα».

* Από το εικοστό κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη (μετάφραση Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας).

* “Η ανάσταση και η νέα ζωή μέσα στον άνθρωπο” Πύρινος Κόσμος 2000

* Βλ. Βάλτερ Αουτς “Ο Θεός και η Δημιουργία”.

* Σ.τ.μ. των αρχαιότερων θρησκειών και φιλοσοφικών συστημάτων

* Πύρινος Κόσμος 1997.

* Από τις εκδόσεις «Το περιβόλι της Παναγίας»

* Από το βιβλίο “Ή επιστροφή του Χριστού”, εκδόσεις Πύρινος Κόσμος.

* Αναλυτικότερα πάνω σε αυτό το θεματικό κύκλο βλ. στις εκδόσεις του Πύρινου Κόσμου τα βιβλία “Προφητείες γύρω από το 2000”, “Το μέλλον είναι τώρα”. “Το πέρασμα στη νέα πνευματική εποχή” και “Η γέννηση της νέας γης”.

* Η Χανώχ ήταν το πρώτο βασίλειο στη γη, κτισμένο από τον Κάιν για το γιο του Χανώχ στην Κασπία θάλασσα. Στην “Οικονομία του Θεού” λέγεται ότι επεκτάθηκε σε όλη σχεδόν την Ασία στη διάρκεια των αιώνων αλλά τελικά οι χανωχίτες προκάλε­σαν τον κατακλυσμό με τις δραστηριότητές τους και με αυτόν τον καταποντισμό τους.

* Εννοούνται οι πνευματικά νεκροί.